6 herbicydów do stosowania w cebuli

cebulaCebula to warzywo wrażliwe na zachwaszczenie, może reagować na nie zahamowaniem wzrostu i pogorszeniem jakości plonu. Mechaniczne odchwaszczanie cebuli jest bardzo pracochłonnym zabiegiem, dlatego stosownie herbicydów jest rozwiązaniem, które gwarantuje utrzymanie pola wolnego od chwastów.

Stomp 330 EC

Stomp zawiera pendimetalinę. Jest polecany do stosowania po siewie I przed wschodami cebuli w dawce do 3–3,5 l/h (wyższe dawki mogą powodować objawy fitotoksyczności). Może być stosowany także w fazie 1–2 liści, w dawce 3–4 l/ha.stomp

Galigan 240 EC

Stosowany jest od fazy 1–2 liści w dawkach dzielonych, a od fazy 3–4 liści jednorazowo w dawce 0,5 l/ha. Ilość zwalczanych chwastów można poszerzyć, mieszając Galigan z herbicydami zawierającymi chloroprofam (np. Aliacine).

galigan

Cliophar 300 EC

Cliophar zwalcza takie wieloletnie chwasty dwuliścienne, jak np. mlecz polny czy ostrożeń polny. Stosować go należy po wytworzeniu przez cebulę 3 liści właściwych w dawce 0,3 l/ha.

Cliophar

Aliacine 400 EC

Aliacine 400 EC w uprawie cebuli z siewu można stosować (w dawce 3–5 l/ha) po przejściu fazy „flagi” i ukazaniu się pierwszego liścia właściwego. Środek ten działa głównie w okresie kiełkowania chwastów. Ze względu na spektrum zwalczanych chwastów powinien być używany uzupełniająco (po innych herbicydach wykorzystanych przed wschodami cebuli, np. propachlor + pendimetalina) lub od fazy 1,5–2 liści w mieszaninie z oksyfluorofenem (Aliacine 400 EC – 1 l/ha i Galigan 240 EC – 0,1 l/ha). Stosuje się ją trzykrotnie, w odstępach 5–7 dni. Ma szerszy zakres zwalczanych chwastów niż sam Galigan 240 EC i zmniejsza zachwaszczenie gwiazdnicą pospolitą, na którą herbicydy zawierające oksyfluorofen działają bardzo słabo. Aliacine 400 EC (w dawce 3–6 l/ha) może być też używany w uprawie cebuli z dymki, do 5 dni po sadzeniu lub po wschodach, gdy rośliny cebuli mają około 5 cm wysokości – przed wschodami chwastów. Produkt  jest w trakcie rejestracji.

Leopard 05 EC

Leopard to graminicyd niszczący takie chwasty jednoliścienne, jak perz właściwy i chwastnica jednostronna. Preparat zawiera chizalofop-P-etylowy. Zalecana dawka to 0,75–3 l/ha.

Leopard

Lentagran 45 WP

Środek zawiera pirydat. Jest selektywnym herbicydem zwalczającym jednoroczne chwasty dwuliścienne. W cebuli może być stosowany od fazy 3 liści, gdy chwasty są nie starsze niż 4 liście właściwe. Preparat pakowany jest w wygodne woreczki rozpuszczalne w wodzie.

Lentagran

Polecane artykuły:

magazyn - doradca warzywniczy