Abamektyna – jak stosować?

Abamektyna cieszy się dużym zainteresowaniem plantatorów, którzy walczą z roztoczami. Zwłaszcza w trudnych do ich zwalczania sezonach, kiedy to warunki atmosferyczne sprzyjają rozwojowi oraz licznym cyklom życiowym tych szkodników.

1Abamektyna jest aktualnie jedną z najnowszych substancji aktywnych w preparatach akarycydowych i insektycydowych. Jest szczególnie zalecana do zwalczania jednego z najbardziej inwazyjnych
roztoczy, jakim jest przędziorek chmielowiec. Występuje on corocznie na bardzo szerokiej grupie warzyw uprawianych zarówno pod osłonami, jak i w polu.

Charakterystyka substancji aktywnej

Abamektyna należy do związków określanych jako laktony makrocykliczne i jest naturalnym produktem fermentacji przeprowadzanej przez mikroorganizmy glebowe Streptomyces avermitilis.
Związek ten zaburza funkcjonowanie układu nerwowego szkodnika poprzez stymulowanie uwalniania przez neurony neuroprzekaźnika o nazwie GA BA, a w konsekwencji zahamowanie przekazywania sygnałów w układzie nerwowym.  Wizualnym efektem działania abamektyny jest głównie paraliż szkodnika, który następuje zwykle najpóźniej po kilku godzinach od zastosowania preparatu. Najwyższą śmiertelność po zastosowaniu abamektyny odnotowuje się po kilku dniach, ale trzeba podkreślić, że szkodniki przestają żerować w ciągu maksymalnie kilku godzin od zastosowania preparatu.

Sposób działania

FlipperAbamektyna wykazuje działanie zarówno owadobójcze, jak i roztoczobójcze. Na owady działa żołądkowo i kontaktowo, a w roślinie wgłębnie – najlepiej jest pobierana przez młode liście. Bardzo dobre efekty stosowania preparatów z tą substancją zapewnia wykonywanie oprysków bardzo wczesnym rankiem lub wieczorem, przy małej operacji słońca. Substancja aktywna jest wrażliwa na działanie promieni UV. Preparat wnika do rośliny w ciągu 6-8 godzin, dzięki temu nie pozostaje na zewnątrz i nie zagraża faunie pożytecznej. Dlatego też preparaty zawierające abamektynę polecane są do stosowania w integrowanej ochronie roślin. Należy zadbać o dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową, warto też do cieczy roboczej dodać adiuwant, np. Flipper lub Prolonger, szczególnie gdy liście są pokryte włoskami lub innymi wytworami tkanki okrywającej, jak w przypadku ogórka czy pomidora.

Preparaty zawierające abamektynę

VertigoAktualnie do ochrony przed przędziorkiem chmielowcem w uprawie warzyw pod osłonami, takich jak oberżyna, ogórek, papryka i pomidor, zarejestrowane są dwa preparaty: Safran 18 EC oraz Vertigo 018 EC . Pierwsze zabiegi preparatami zawierającymi abamektynę należy wykonać w uprawach warzyw pod osłonami po zauważeniu na roślinach szkodników lub po zauważeniu pierwszych objawów ich żerowania. W ciągu jednego sezonu trzeba wykonać maksymalnie 2 zabiegi tymi preparatami, zachowując odstęp 7 dni pomiędzy zabiegami. Zarówno Safran 18 EC , jak i Vertigo 018 EC stosowane są w dawce 0,05%, czyli 50 ml środka w 100 litrach wody. Należy przestrzegać temperatury powyżej 15C. Spełnienie podstawowych wymagań co do warunków wykonywania zabiegu preparatami zawierającymi abamektynę gwarantuje uzyskanie dobrych efektów prowadzonej ochrony chemicznej przeciwko przędziorkowi chmielowcowi. Szkodnik ten wymaga zdecydowanych działań w prowadzonym programie ochrony, szczególnie w latach sprzyjających jego rozwojowi.

Pamiętaj!

Bardzo dobre efekty zapewnia wykonywanie oprysków bardzo wczesnym rankiem lub wieczorem, przy małej operacji słońca.

Karolina Felczak