Analizy chemiczne podstawą nawożenia

Bardzo dobrym narzędziem diagnostycznym są analizy chemiczne liści i owoców na zawartość makro i mikro elementów, które wykonuje się w trakcie sezonu wegetacyjnego. Jest to niewątpliwie bardzo profesjonalna i ciekawa metoda określająca zdolność plonowania i jakość plonu, jaki możemy uzyskać na koniec sezonu.

Czas oczekiwania i koszt analizy

Warto jedynie wziąć pod uwagę czas oczekiwania na wynik takiej analizy, który wynosi ok. 10-14 dni. Jeśli chodzi o koszt takiej analizy to wynosi on w zależności od usługodawcy od 150 – 250 zł.

Cel analizy chemicznej

Analiza chemiczna liści służy do korygowania strategii nawożenia. Jej zaletą jest to, że uzyskujemy gotowe wartości liczbowe i znamy kondycję rośliny bardzo często zanim pojawią się widoczne objawy, które powodują straty w plonowaniu. Analiza liści odzwierciedla powiedzenie – „lepiej zapobiegać niż leczyć” – bo jak już roślina zachoruje, to mamy koszty związanie z leczeniem ale również straty w plonie. Firma Agrosimex jako dobry partner dla producenta, prowadzi już 5 rok akcję dla naszych klientów, którzy za zakup nawozów METALOSATE otrzymują GRATIS analizy liści i owoców na zawartość makro i mikro elementów wraz z zaleceniami. Wyróżnikiem tej analizy, którą firma Agrosimex zleca firmie ALBION, jest informacja zwrotna jaką otrzymuje producent.

Jak analizować wynik analizy?

Wyniki pokazują nie tylko niedobory poszczególnych składników pokarmowych ale również nadwyżki tych składników, które są skumulowane w momencie pobrania próbek zarówno w liściach jak i w owocach. Producent otrzymując wynik analizy wykonany przez firmę Albion widzi zwartość składników pokarmowych – jest to pierwszy wiersz (Analyzed Results). W drugim wierszu pokazane są liczby graniczne (Optimal Ranges), czyli jakie powinny być optymalne zawartości danego składnika pokarmowego w danej uprawie, w danym czasie. Kolejnym elementem widocznym na wyniku analizy jest indeks odżywienia (Nutritient Index), czyli wartość o jaką należy uzupełnić składnik pokarmowy lub co ważne ograniczyć podawanie, bo jest go za dużo. Ostatnim elementem otrzymanej analizy są zalecenia nawozowe oraz inne informacje, które doradca chciałby przekazać producentowi.

Analiza Albion