Analizy liści, gleby i owoców – określ zawartość makro i mikoelementów

 

Każdy sezon wegetacyjny w ostatnich 10 latach wydaje się być inny. Profesjonalna uprawa jest pojęciem bardzo szerokim i gospodarstwa rolne muszą mieć ogromną wiedzę i zdolność szybkiego reagowania na pojawiające się problemy w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Racjonalne nawożenie to optymalizacja kosztów produkcji

mikroskop liśćNawożenie jest ważnym elementem w produkcji roślinnej i szacuje się, że udział nawożenia w osiąganiu dobrego jakościowo i wysokiego plonu jest na poziomie 40-50%. Nawożenie zatem należy traktować jak inwestycję, która zwróci się w postaci wysokiego plonu. Jest to również zabieg agrotechniczny, który powinien opierać się przede wszystkim na aktualnej analizie chemicznej gleby. Stosowanie nawozów w oparciu o dane odnośnie zawartości składników pokarmowych w glebie to ogromna oszczędność i optymalizacja kosztów produkcji. Należy również pamiętać o tym, że niewłaściwe stosowanie nawozów wręcz obniża żyzność gleby, powoduje jej zakwaszenie, zasolenie, ogranicza często aktywność mikrobiologiczną itd. Koszt wykonania próby glebowej na zawartość makro i mikroelementów oraz dodatkowo na zawartość próchnicy w glebie wynosi zaledwie kilkadziesiąt złotych. Takie badanie można wykonać w stacjach chemicznych oraz za pośrednictwem firmy Agrosimex.

Dobrze dobrany program nawożenia

Program nawożenia powinien opierać się na znajomości potrzeb pokarmowych poszczególnych gatunków roślin a nawet, powinno mówić się o potrzebach odmian. Dodatkowo, ważnym elementem jest wizualna ocena kondycji roślin w trakcie sezonu wegetacyjnego, co wymaga bardzo dobrej znajomości objawów pojawiających się na roślinach. Pamiętajmy, że lepiej nie dopuszczać do powstania widocznych objawów na roślinach, ponieważ wtedy mamy już do czynienia ze stratą w plonie. Poprzez oprysk dolistny odpowiednim nawozem, dążymy tylko do zaleczenia objawów. Do dyspozycji producentów publikuje się wiele gotowych programów nawożenia, ale należy je traktować jako wskazówki, a każde gospodarstwo powinno indywidualnie modyfikować te „gotowce” do warunków aktualnie panujących w danym sezonie, w danym momencie, w danym gospodarstwie. Aby nawożenie spełniało oczekiwania producenta należy brać pod uwagę zróżnicowane wymagania pokarmowe, różniące się warunki glebowo-środowiskowe, odmienne technologie produkcji oraz zmienne czynniki klimatyczne.

Analiza gleby jest pierwszym i podstawowym narzędziem, które daje początek do prawidłowego, racjonalnego, zróżnicowanego oraz ekonomicznego nawożenia. Na tym narzędziu powinno opierać się profesjonalne i indywidualne doradztwo.

Wizualna ocena prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin

Wizualna ocena roślin w trakcie sezonu wegetacyjnego jest kolejnym elementem, który wspomaga proces decyzyjny w gospodarstwie. Wiele objawów pojawiających się na roślinie jest trudno poprawnie zidentyfikować, ponieważ często są do siebie podobne lub jest ich wiele, co  zaburza obraz. Można korzystać z atlasów chorób i szkodników. Do dyspozycji producentów jest również coraz więcej aplikacji na smartfony, co ułatwia diagnostykę. Wizualna ocena kondycji roślin niestety bywa trudna i dopuszcza błędy nawet u wprawionych producentów, ponieważ w metodzie tej ocenia się nie tylko wygląd liści, ale także siłę wzrostu, intensywność kwitnienia, stopień zawiązania owoców, a w końcowym etapie ocenia się również jakość i np. zdolność przechowalniczą owoców.

Analizy chemiczne liści i owoców

analiza albionKolejnym bardzo dobrym narzędziem diagnostycznym są analizy chemiczne liści i owoców na zawartość makro i mikro elementów, które wykonuje się w trakcie sezonu wegetacyjnego. Jest to metoda określająca zdolność plonowania i jakość plonu, jaki możemy uzyskać na koniec sezonu. Analiza chemiczna liści służy do korygowania strategii nawożenia. Jej zaletą jest to, że uzyskujemy gotowe wartości liczbowe i znamy kondycję rośliny bardzo często zanim pojawią się widoczne objawy, które powodują straty w plonowaniu. Analiza liści odzwierciedla powiedzenie – „lepiej zapobiegać niż leczyć” – bo jak już roślina zachoruje, to zwiększają się koszty związanie z jej leczeniem, ale również pojawiają się nieuniknione straty w plonie. Firma Agrosimex prowadzi już 5 rok akcję dla swoich klientów, którzy za zakup nawozów Metalosate otrzymują GRATIS analizy liści i owoców na zawartość makro i mikro elementów wraz z zaleceniami. Wyniki pokazują nie tylko niedobory poszczególnych składników pokarmowych, ale również nadwyżki tych składników, które są skumulowane w momencie pobrania próbek zarówno w liściach jak i w owocach. Producent otrzymując wynik analizy wykonany przez firmę Albion widzi zwartość składników pokarmowych , jest to pierwszy wiersz  (Analyzed Results) na zdjęciu gotowej analizy . W drugim wierszu pokazane są liczby graniczne (Optimal Ranges), czyli jakie powinny być optymalne zawartości danego składnika pokarmowego w danej uprawie, w danym czasie. Kolejnym elementem widocznym na wyniku analizy jest indeks odżywienia (Nutritient Index), czyli wartość o jaką należy uzupełnić składnik pokarmowy lub co ważne ograniczyć podawanie, jeśli jest go za dużo. Ostatnim elementem otrzymanej analizy są zalecenia nawozowe oraz inne informacje, które doradca chciałby przekazać producentowi.

metalosate_PotassiumWszystkie wspomniane w artykule informacje zebrane nawet w jednym sezonie dają obraz tego jak pobierane są składniki pokarmowe, kiedy należy nawozić i jakie składniki pokarmowe należy uzupełnić, a jakie ograniczyć. Pozwalają na przygotowanie indywidualnego programu nawożenia, który będzie opierał się na faktach, przez co pozwoli na uzyskanie wysokiego, dobrego jakościowo plonu. Wyeliminowanie zostaną błędy związane z nawożeniem, co w efekcie pozytywnie wpłynie na optymalizację (zmniejszenie) kosztów produkcji.

Iwona Polewska-Jankowiak