Fosfiron w uprawie ogórka

Sezon 2015 nie należał do łatwych dla producentów ogórka. Złe warunki pogodowe w maju, chłodny czerwiec a potem susze spowodowały, że plantacje były w słabej kondycji. Trudniejsze warunki w okresie wegetacyjnym miały wpływ na wzrost kosztów produkcji.

Opłacalność produkcji ogórka

Prognozy cenowe dawały producentom nadzieję, że pomimo trudności sezon ogórkowy będzie udany, a rentowność produkcji na zadowalającym poziomie. Warto było inwestować w produkcję gdyż na towar o dobrych parametrach był duży popyt.  W możliwie największym stopniu powinno się wykorzystywać naturalne mechanizmy biologiczne i fizjologiczne roślin, poprzez dobre ich poznanie oraz zmaksymalizować wykorzystanie naturalnych i biologicznych środków ochrony roślin oraz nawozy dolistne stymulujące naturalne mechanizmy obronne w roślinach. Jednym z nich jest rodzina nawozów Fosfiron.

FOSFIRON wspomaga działanie fungicydów

Mechanizm działania Fosfironu w roślinie jest wielokierunkowy; działa jako efektywny środek odżywczy, uzupełniający niedobory składników pokarmowych, zwłaszcza w okresie generatywnego rozwoju roślin (kwitnienia, owocowania), rozwoju systemu korzeniowego, zwiększa odporność roślin na stresy termiczne, siedliskowe, stymuluje mechanizmy obronne roślin. Ważną zaletą jest możliwość łącznego stosowania Fosfironu Mg z wieloma konwencjonalnymi środkami grzybobójczymi, w dawkach obniżonych lub stosowanych przemiennie, co jest zgodne z systemem integrowanej uprawy i ochrony roślin.

Ważną funkcją nawozu jest jego oddziaływanie fungistatyczne na patogeny, czyli opóźnianie wzrostu komórek patogenu i tworzenie się zarodników infekcyjnych. To powoduje wydzielanie przez patogeny tzw. „metabolitów stresu”. Te „metabolity stresu” (liczne związki chemiczne) dają sygnał roślinie do wydzielania przeciwciał oraz wzmacniania struktur błon komórkowych. Jedną z reakcji roślin jest wydzielanie fitoaleksyn – ciał odpornościowych w roślinie. Obecność w nawozie jonów miedzi zwiększa jego właściwości profilaktyczne w ochronie rośliny przed patogenicznymi bakteriami.

Badania skuteczności fosforynów

Z lewej rośliny ogórka  niechronione
Z lewej rośliny ogórka niechronione

W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach pod nadzorem prof. Józefa Robaka przeprowadzone zostały badania oceniające skuteczność i przydatność specjalistycznych nawozów dolistnych z rodziny Fosfiron w uprawie ogórka polowego. Nawóz dolistny Fosfiron Mg wykazał zadowalający wpływ na stymulację wzrostu i ochronę przed chorobami pochodzenia grzybowego. Nawóz dolistny Fosfiron Cu wykazał wyższą od fungicydu referencyjnego  przydatność w stymulacji wzrostu i ochronie ogórka w uprawie polowej przed mączniakiem rzekomym i bakteryjną kanciastą plamistością. Uzyskane wyniki badań potwierdzają opinie od producentów roślin ogrodniczych (warzywnych i sadowniczych) w rejonach towarowej uprawy w Polsce.

Reasumując, nawozy Fosfiron są doskonałym produktem, który nie tylko pozwoli na uzyskanie zdrowszych ogórków, zwiększy ich plon całkowity, ale poprawi metabolizm roślin uprawnych, co ma wpływ na poziom pozostałości substancji aktywnych w owocach, tzn. poprzez lepszy metabolizm roślina szybciej wydziela z organizmu substancje aktywne.

Dodatkowo, wspomagają działanie tradycyjnych fungicydów, można stosować je w obniżonych dawkach łącznie z Fosfironem – co obniża koszt zabiegu na hektar.

Ocena skuteczności nawozu dolistnego Fosfiron Mg w stymulacji wzrostu i ochrony ogórka w uprawie polowej przed mączniakiem rzekomym dyniowatych Pseudoperonospora cubensis  na odmianie tolerancyjnej w 2014 roku.

 

Badane środki

Dawka środka w l, kg / ha Mączniak rzekomy dyniowatych
% powierzchni porażenia liści %skuteczności *
Fosfiron MgMiedzian Extra 325 SC  (R)Kontrola 3,03,0- 6,6 c1,7 d29,5 a 7994-

* skuteczność obliczona za pomocą wzoru Abbott’a (R) środek referencyjny

Ocena skuteczności nawozu dolistnego Fosfiron Cu w stymulacji wzrostu i ochrony ogórka w uprawie polowej przed bakteryjną kanciastą plamistością (Pseudomonas syringae pv.lachrymans) na odmianie podatnej w 2014 roku

 

Badane produkty

 Dawka środka w l/kg/ha Bakteryjna kanciasta plamistość
% porażonej powierzchni liści % skutecznosci *
Fosfiron CuViflo Cal SMiedzian Extra 325 SC (R)Kontrola 3,03,03,0- 0 0,10,11,7 a 1009494-

* skuteczność obliczona za pomocą wzoru Abbott’a (R) środek referencyjny

Ocena skuteczności nawozu dolistnego Fosfiron Cu  w stymulacji wzrostu i ochrony ogórka w uprawie polowej przed mączniakiem rzekomym dyniowatych Pseudoperonospora cubensis  na odmianie podatnej w 2014 roku

 Badane środki  Dawka środka w l/kg/ha Mączniak rzekomy dyniowatych
% powierzchni porażenia liści %skuteczności *
Fosfiron CuViflo Cal SMiedzian Extra 325 SCKontrola 3,03,03,0- 11,335,926,287,5 875970-

* skuteczność obliczona za pomocą wzoru Abbott’a (R) – produkt referencyjna

Ocena skuteczności nawozu dolistnego Fosfiron Cu  w stymulacji plonowania  ogórka w uprawie polowej na odmianie tolerancyjnej Izyd F1w 2014 roku.

 Badane środki  Dawka środka w l/kg/ha Plon handlowy
 T / ha wzrost w stosunku do kontroliw %
Fosfiron CuViflo Cal SMiedzian Extra 325 SCKontrola 3,03,03,0- 45,8 a37,9 b45,6 a33,0 d 139115138100

Test Newman-Keuls dla p=0,05

Iwona Polewska-Jankowiak