Komunikat warzywniczy BCS z dn. 29.05.2014 – choroby grzybowe

W uprawach pomidora w tunelach foliowym istnieje duże zagrożenie pojawienia się zarazy ziemniaka. W uprawie cebuli zaleca się lustrowanie pod kątem obecności mączniaka rzekomego.

Zarazy ziemniaka na pomidorach

W przypadku wystąpienia pierwszych objawów choroby – brązowo oliwkowe plamy na liściach i zawiązkach owoców zalecamy zastosować środek Mildex 711,9 WG o działaniu układowym. Zalecane stężenie: 0,2-0,3 % ( 200 – 300) ml środka w 100 litrach wody, przy ilości cieczy użytkowej: 120 – 150 l/1000m2  Jeżeli był wykonany już zabieg tym środkiem to następny można wykonać  po 7-10. Środek może być użyty  3 – 5 razy w sezonie wegetacyjnym, wymagane jest też stosowanie innych dopuszczonych środków w przemiennym stosowaniu.

Uprawa cebuli – mączniak rzekomy

Zaleca się lustrowanie plantacji pod kątem Mączniaka Rzekomego, patogen ten występuje bardzo powszechnie na terenie całego kraju w szczególności w okresie opadów. Profilaktycznie lub w przypadku zauważenia pierwszych objawów choroby – szarobiały nalot zarodnikującej grzybni na blaszce liściowej zaleca się wykonanie  zabiegu ochrony preparatem:

•    Mildex 711,9 WG w dawce 2,5 kg/ha nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.

•    Infinito 687,5 S.C. w dawce 1,6 l/ha, w sezonie wykonać maksymalnie 3 zabiegi tym środkiem.

•    W późniejszym okresie wzrostu – od momentu formowania się cebul zaleca się zastosowanie środka Fandango 200 EC w dawce 1,0 -1,25 l/ha, który zapewnia ochronę przed mączniakiem rzekomym i zgnilizną szyjki cebuli. Maksymalna ilość zabiegów w sezonie 4, zalecana ilość wody 200- 400 l/ha.

Zabiegi ochrony należy wykonać w odstępie co 7 – 10 dni. Długość odstępów i dawkowanie zależą od nasilenia choroby i warunków pogodowych. W trakcie sezonu preparaty należy stosować przemiennie aby uniknąć stosowania fungicydów  z tych samych grup chemicznych.