Komunikat warzywniczy BCS z dnia 03.09.2013 – choroby

W całej Polsce istnieje duże zagrożenie alternariozą naci na marchwi. Objawy choroby to czarno brązowe plamki na liściach i ogonkach o charakterystycznym strefowaniu wspołśrodkowym, co można obserwować nawet gołym okiem (lepiej pod lupą). Ochronę marchwi prowadzi się poprzez przemienne opryskiwanie roślin polecanymi fungicydami o zróżnicowanym składzie. Obecnie do zwalczania aternariozy polecany jest fungicyd Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha oraz nowość w ochronie marchwi, preparat Nativo 75 WG, który jest polecany w dawce 0,3 kg/ha. Środek ten może być stosowany dwa razy w sezonie. Nativo 75 WG chroni także marchew przed mączniakiem prawdziwym oraz groźną chorobą – zgnilizną twardzikową, która powoduje duże straty w okresie przechowalnianym.

Istnieje bardzo duże zagrożenie mączniakiem rzekomym w uprawach:

  • Ogórek w gruncie – zaleca się lustrowanie plantacji i opryskiwanie preparatami Infinito 687,5 SC w dawce 1,6 l/ha lub Mildex 711,9 WG w dawce 2,5 kg/ha. Zaleca się wykonanie zabiegów tymi środkami zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.
  • Ogórek pod osłonami – zaleca się lustrację plantacji i opryskiwanie zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych preparatem Infinito 687,5 SC w stężeniu 0,3% przy dawce cieczy użytkowej 120l/1000m2. Zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą sugeruje się wykonanie jednego zabiegu w sezonie tym środkiem.
  • Cebula ozima – zaleca się lustrowanie plantacji, młode rośliny tuż po wschodach są bardzo podatne na porażenie, ochronę rozpocząć w zależności od fazy rozwojowej rośliny i zagrożenia lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Zabiegi profilaktyczne zaleca się rozpocząć od połowy września do końca okresu wegetacji 2-3 razy co 7 – 10 dni. Do ochrony cebuli przed mączniakiem rzekomym zaleca się stosowanie preparatu Infinito 687,5 SC w dawce 1,6 l/ha lub preparatu Mildex 711,9 WG w dawce 2,5 kg/ha.