Komunikat warzywniczy BCS z dnia 09.04.2013 – szkodniki upraw szklarniowych

ZAGROŻENIE SZKODNIKAMI W UPRAWACH WARZYW:

Na roślinach uprawianych w szklarniach (pomidor, oberżyna, ogórek, papryka) występuje wiele szkodników.

  • Przędziorek  chmielowiec  (Tetranychus urticae) Małe (wielkość do 1 mm)  zielonkawe pajęczaki, z ciemnymi plamami po stronie grzbietowej. Żerują na spodniej stronie liści. Początkowo na liściach pojawiają się drobne jasne plamki, które w późniejszym czasie pokrywają cały liść. Liście bieleją i kruszą się przy dotknięciu. Rośliny osnute są pajęczyną i przedwcześnie zamierają.
  • Przędziorek szklarniowiec (Tetranychus cinnabarinus) Małe (wielkość do 1 mm)  bordowoczerwone pajęczaki. Żerują na spodniej stronie liści. Powodują powstawanie żółtawobrązowych plam. Plamy zlewają się, a zaatakowana roślina zamiera.
    Ochrona Pierwszych przędziorków należy szukać w pobliżu rur centralnego ogrzewania Ochrona biologiczna polega na zastosowaniu preparatów zawierających żywe organizmy do zwalczania przędziorków: dobroczynka szklarniowego (Phytoseiulus persimilis), dobroczynka kalifornijskiego (Amblyseius californicus), dobroczynka wielożernego (Amblyseius andersoni), dziubałeczka maczlikowego (Macrolophus caliginosus), pryszczarka przędziorkojada (Feltiella acarisuga). Żywe organizmy należy stosować po wcześniejszej konsultacji u doradcy firmy.  Przestrzeganie zasad stosowania żywych organizmów zwiększa ich skuteczność. Ochrona chemiczna polega na stosowaniu środków zwalczających roztocza. Zabieg opryskiwania należy wykonać zaraz po zauważeniu szkodnika. Zaleca się wykonanie 2 zabiegów co 7 dni, a dalsze w miarę potrzeby.
  • Pordzewiacz pomidorowy (Aculops lycopersici) Jest to roztocz z rodziny szpecielowatych. Pordzewiacz jest bardzo mały i jest niewidoczny „gołym” okiem, a nawet za pomocą lupy. Można go zobaczyć dopiero pod 10-cio krotnym powiększeniu. Żerują na wszystkich zielonych częściach roślin.  Na skutek żerowania nie powstają wyraźne odbarwienia na liściu.  Liście stają się srebrne od podstawy ogonka, a silnie uszkodzone zasychają. najczęściej atakują rośliny od podstawy łodyg  i na roślinie zasychają najpierw liście dolne. Nie tworzy oprzędu. Żerując na powierzchni szypułek kwiatów powoduje ich zrzucania. Zaatakowane owoce zielone lub dojrzewające mają liczne, bardzo drobne pęknięcia powierzchni skórki.  Owoce są mniejsze, w skrajnych wypadkach powstają głębokie pęknięcia aż do komory nasiennej, owoce nie dojrzewają i opadają.
    Ochrona W Polsce nie ma do tej pory żadnego zarejestrowanego akarycydu przeciwko pordzewiaczowi pomidorowemu. Stosowanie siarki podczas uprawy ogranicza populację tego szkodnika.