Komunikat warzywniczy BCS z dnia 11.06.2013 – szkodniki

ZAGROŻENIE SZKODNIKAMI W UPRAWACH WARZYW:

  • Połyśnica marchwianka (Psila rosae) Pchełki (Phyllotreta) Śmietka cebulanka (Delia antiqua) Ślimaki (Gastropoda) Stonka ziemniaczna(Leptinotarsa decemlineata)
    Aktualne są zalecenia z ubiegłego tygodnia.
  • Strąkowiec grochowy (Bruchus pisorum)     Chrząszcze pojawiają się w okresie kwitnienia roślin żywicielskich. Stadium szkodliwym są larwy, które uszkadzają nasiona. W nasionach widać okrągłe otworki. Jeśli w miejscu żerowania prześwieca przez skórkę ciemniejsza okrągła plamka, to znaczy jest tam chrząszcz lub poczwarka. Uszkodzone nasiona maja obniżona zdolność kiełkowania. Zwalczanie:     Informujemy, że zgodnie z decyzją MRiRW nr R-120/2013d z dnia 29.05.2013 r. firma Bayer CropScience uzyskała rozszerzenie zakresu stosowania insektycydu Proteus 110 OD o kolejne uprawy warzywne: marchew, kapustę głowiastą oraz zwalczanie strąkowca grochowego na grochu. Preparat należy stosować w dawce 0,75 L/ha. Zabieg należy przeprowadzić w godzinach wieczornych, po oblocie pszczół.
  • Paciornica grochowianka(Contorinia pisi)     Szkody wyrządzają małe (do 2 mm) beznogie białawe larwy, które zaniepokojone skaczą. Rośliny w których żerują larwy I pokolenia mają zahamowany wzrost i rozwój. Pąki kwiatowe nie rozwijają się i odpadają. W miejscu żerowania larw tkanka gnije. Silnie zaatakowane rośliny nie zawiązują strąków. Zwalczanie     Brak środków do zwalczania paciornicy. Uwaga: Stosowanie Proteusa 110 OD przeciwko strąkowcowi, skutecznie ogranicza populację paciornicy. Zabieg należy przeprowadzić w godzinach wieczornych po oblocie pszczół.
  • Wciornastek grochowiec (Kakothrips robustus)     Szkody wyrządzają osobniki dorosłe i larwy. Objawem żerowania są początkowo srebrzyste plamy, które później brunatnieją. Pąki kwiatowe nie otwierają się i zamierają. Wcześnie i silnie zaatakowana roślina przez wciornastki nie zawiązuje strąków. Strąki już wykształcone są zniekształcone i nie wytwarzają nasion. Zwalczanie     W okresie pojawienia się szkodników wykonać zabieg opryskiwania środkiem zarejestrowanym do ochrony grochu przed tym szkodnikiem. Zabieg należy przeprowadzić w godzinach wieczornych po oblocie pszczół.