Komunikat warzywniczy BCS z dnia 15.04.2014 – Śmietka kapuściana

W Polsce centralnej rozpoczął się nalot pierwszego pokolenia śmietki kapuścianej.  Zagrożone są uprawy wczesnych warzyw kapustnych  (kapusta, kalafior, brokuł) w szczególności te plantacje z których zdjęto już osłony z agrowłókniny oraz plantacje warzyw kapustnych w niskich tunelach foliowych gdzie nalot śmietki następuje w trakcie wietrzenia plantacji.

Charakterystyka szkodnikalarwy śmietki żerujące w korzeniu

Owad dorosły jest niewielką, około 6-mm długości, ciemnoszarą muchówką z rodziny śmietkowatych, podobną do muchy domowej. Jaja, długości około 1,2 mm, są białe i podłużne. Larwy są żółtobiałe, beznogie, ich długość około 7mm. Ma 3 pokolenia.
Larwy pierwszego pokolenia atakują rozsadę po posadzeniu jej w pole. Początkowo larwy żerują na korzeniach i w dolnej części Larwa śmietki kapuścianej żerująca na korzeniu kalafiorałodygi. Później wgryzają się do środka, drążąc liczne korytarze wewnątrz łodygi. Uszkodzone rośliny słabo rosną, więdną, można je łatwo wyciągnąć z ziemi. Silnie porażone rośliny giną.

Ochrona przed śmietką kapuścianą

Opryskiwanie insektycydem należy wykonać w okresie lotu muchówek. Optymalny termin ustala się przy pomocy pułapek zapachowych odławiających tylko ciężarne samice.
Przypominamy, że rejestrację w warzywach kapustnych m.in. do zwalczania śmietki kapuścianej ma insektycyd:

  • Proteus 110 OD stosowany w dawce 0,75 l/ha działa na szkodniki kontaktowo w trakcie oprysku i systemicznie w roślinie do 2-3 tygodni po zabiegu. 
  • Przypominamy również o pozytywnym działaniu preparatu Movento 100 SC na ograniczanie populacji śmietki kapuścianej.  Preparat ten jest zarejestrowany w ochronie warzyw kapustnych przed mszycami w dawce 0,75 l/ha.

Ustawianie pułapek

  • na plantacjach wczesnych warzyw kapustnych pułapki powinny być już ustawione – nalot śmietki kontrolowany przez około 4 tygodnie,
  • na plantacji, niezależnie od jej powierzchni ustawia się 2 pułapki,
  • w ustalonych terminach, np. dwa razy w tygodniu, notuje się ilość odłowionych much w naczyniu.
  • Progiem zagrożenia jest odłowienie minimum 2 samic śmietki kapuścianej dziennie w okresie 2 kolejnych dni (średnia z dwóch pułapek).
  • Termin wykonania zabiegu – jeśli temperatura powietrza wynosi powyżej 20oC to zabieg wykonuje się po 3 dniach a przy temperaturach niższych po 5 dniach. Jeżeli po zabiegu w dalszym ciągu odławiają się samice, to zabieg należy 2-3 krotne powtórzyć.
  • Zamiast monitorowania nalotu przy pomocy pułapek zapachowych można prowadzić obserwacje nad składaniem jaj. Jaja są białe, podłużne, długości do 1,2 mm. Znalezienie w pobliżu szyjki korzeniowej 10 jaj na 10-ciu kolejnych roślinach jest sygnałem do wykonania zabiegu opryskiwania.objawami żerowania larw w korzeniu jest więdnięcie kapusty