Komunikat warzywniczy BCS z dnia 19.07.2015 – choroby grzybowe i bawełnica

W poniższym komunikacie opisano aktualne zagrożenia i zalecenia w uprawach warzywniczych. Przedstawiono problemy na plantacji cbuli, pomidora i marchwi.

Mączniak rzekomy na cebuli

mączniak rzekomy na cebuliZaleca się lustrowanie plantacji pod kontem mączniaka rzekomego, patogen ten występuje bardzo powszechnie na terenie całego kraju w szczególności w okresie opadów. Profilaktycznie lub w przypadku zauważenia pierwszych objawów choroby – szarobiały nalot grzybni na blaszce liściowej zaleca się wykonanie zabiegu ochrony preparatem:

  • Mildex 711,9 WG w dawce 2,5 kg/ha nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.
  • Infinito 687,5 SC w dawce 1,6 l/ha, w sezonie wykonać maksymalnie 3 zabiegi tym środkiem.
  • Od momentu formowania się cebul zaleca się zastosowanie środka Fandango 200 EC w dawce 1,0 -1,25 l/ha, który zapewnia ochronę przed mączniakiem rzekomym i zgnilizną szyjki cebuli oraz znacznie ogranicza rozwój stemphylium. Maksymalna ilość zabiegów w sezonie 4, zalecana ilość wody 200- 400 l/ha.
  • Zabiegi ochrony należy wykonać w odstępie co 7 – 10 dni. Długość odstępów i dawkowanie zależą od nasilenia choroby i warunków pogodowych. W trakcie sezonu preparaty należy stosować przemiennie aby uniknąć stosowania fungicydów  z tych samych grup chemicznych.

Pomidor – zaraza ziemniaka

W uprawach pomidora w tunelach foliowym i w gruncie istnieje zagrożenie pojawienia się zarazy ziemniaka na pomidorach. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów choroby – brązowo oliwkowe plamy na liściach i zawiązkach owoców zalecamy zastosować środek Mildex 711,9 WG o działaniu układowym.

  • W uprawach pod osłonami zalecane stężenie: 0,2-0,3 % ( 200 – 300) ml środka w 100 litrach wody, przy ilości cieczy użytkowej: 120 – 150 l/1000m2;
  • W uprawach gruntowych zalecana dawka 2 – 2,5 kg/ha;
    Jeżeli był wykonany już zabieg tym środkiem to następny można wykonać  po 7-10. Środek może być użyty  3 – 5 razy w sezonie wegetacyjnym, wymagane jest też stosowanie innych dopuszczonych środków w przemiennym stosowaniu.

Marchew – bawełnica topolowo-marchwiana (Pemphigus phoenix)

bawełnica topolowo-marchwiana na marchwiCiepła i sucha pogoda w tym sezonie powoduje intensywny rozwój kolonii mszyc, w niektórych rejonach kraju bawełnica zasiedla już plantacje marchwi. Zalecamy lustracje plantacji. Kontrolę obecności tego szkodnika na korzeniach marchwi prowadzi się przy pomocy „odkrywek”. Należy w 3-4 miejscach na odcinku 0,5 m rzędu wykopać marchew i dokładnie obejrzeć korzenie. Jedna kolonia tej mszycy- obecność „białej waty” jest sygnałem do wykonania zabiegu opryskiwania. Zabieg należy powtórzyć po 10 dniach.

Do zwalczania bawełnicy topolowo – marchwiowej polecamy zarejestrowany w maju 2013 preparat Proteus 110 OD w dawce 0,75 L/ha. Okres karencji w marchwi to tylko 7 dni