Komunikat warzywniczy BCS z dnia 2.04.2014 – mączniak rzekomy cebuli ozimej

W Polsce istnieje duże zagrożenie mączniakiem rzekomym na cebuli ozimej, szczególnie w rejonie wielkopolski. Zaleca się dokładne lustrowanie plantacji. Profilaktycznie lub w przypadku zauważenia pierwszych objawów choroby – szarobiały nalot zarodnikującej grzybni na blaszce liściowej zaleca się wykonanie zabiegu ochrony preparatem:

  • Mildex 711,9 WG w dawce 2,5 kg/ha nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.
  • Infinito 687,5 SC w dawce 1,6 l/ha, w sezonie wykonać maksymalnie 3 zabiegi tym środkiem.

Uwaga!

W późniejszym okresie wzrostu – od momentu formowania się cebul zaleca się zastosowanie środka Fandango 200 SC, który zgodnie z decyzją MRiRW Nr R-275/2013d z dn.12.11.2013 r. można stosować w ochronie cebuli. Fandango 200 SC stosujemy w dawce 1,0 -1,25 l/ha, zapewnia to ochronę przed mączniakiem rzekomym i zgnilizną szyjki cebuli. Maksymalna ilość zabiegów w sezonie 4, zalecana ilość wody 200- 400 l/ha

Zabiegi ochrony należy wykonać w odstępie co 7 – 10 dni. Długość odstępów i dawkowanie zależą od nasilenia choroby i warunków pogodowych. W trakcie sezonu preparaty należy stosować przemiennie aby uniknąć powstawania odporności patogena na preparaty o podobnym mechanizmie działania.