Komunikat warzywniczy BCS z dnia 27.05.2013 – zaraza ziemniaka

W niektórych rejonach Polski istnieje zagrożenie pojawienia się zarazy ziemniaka na pomidorach w uprawie pod osłonami. Szczególnie należy się spodziewać tej choroby w uprawach, gdzie w latach ubiegłych zaraza ziemniaka pojawiała się już w okresie wiosennym. Ponieważ źródłem pierwotnej infekcji są prawdopodobnie zimujące oospory Phytophthora infestans zaraza ziemniaka może być nie zauważona przez plantatorów o tej porze roku. Z chwilą obserwacji pierwszych objawów choroby należy pomidory opryskać fungicydami o działaniu wgłębnym lub systemicznym na przykład fungicydem Mildex 711,9 WG w stężeniu 0,2%. Zastosowanie fungicydów o działaniu kontaktowym może okazać się mało skuteczne. Jednocześnie istnieje zagrożenie szarą pleśnią, ochrona przed tą choroba polega na opryskiwaniu roślin zarejestrowanymi fungicydami np. zawierającymi azoksystrobinę.