Komunikat warzywniczy BCS z dnia 5.07.2012 – choroby i szkodniki

ZAGROŻENIE SZKODNIKAMI W UPRAWACH WARZYW:

Mszyca kapuściana (Brevicoryne brassicae) Na warzywach kapustowatych pojawiają się pierwsze osobniki mszycy kapuścianej. Jest to niewielki pluskwiak równoskrzydły około 2 mm długości, szarozielony, z woskowym nalotem. Żeruje w koloniach. Na skutek żerowania na liściach powstają jasne plamy. Liście zwijają się łyżeczkowato w kierunku kolonii mszyc.
Zwalczanie: Po stwierdzeniu obecności 6 mszyc na 1 roślinie, zaleca się wykonanie zabiegu opryskiwania. Zabiegu opryskiwania nie należy odkładać na późniejszy termin, ponieważ po 10-14 dniach od pojawienia się pierwszych mszyc na roślinach pojawią się naturalni wrogowie mszyc: biedronki, złotooki, mszycarze, kusakowate i bzygowate.
Piętnówki Na roślinach żerują gąsienice piętnówek:

 • piętnówka kapustnica (Mamestra brassicae) – młode gąsienice są jasnożółte, wraz z wiekiem ciemnieją i są zielone lub brunatne do czarnych, długości 40 – 45 mm. Początkowo żerują na liściach zewnętrznych, wygryzając duże okrągłe otwory (brzegi i nerwy są nienaruszone). Następnie wgryzają się do główek i róż, które są zanieczyszczone odchodami i gniją. Próg zagrożenia wynosi 4–5 gąsienic na 50 roślinach.
  pietnowka1 pietnowka2 pietnowka3
 • pietnówka brukiewka (Mamestra oleracea) – gąsienice są zielone lub czerwonobrunatne, z 3 białymi pasami na grzbiecie i żółtymi pasami po bokach ciała. Długość około 40 mm.
 • piętnówka chwastówka (Mamestra trifolii) – gąsienice są od jasnozielonych do rudych, z ciemniejszymi pasami na grzbiecie i czerwonawo brązowymi paskami z białymi brzegami wzdłuż boków ciała, długość około 40 mm
 • piętnówka rdestówka (Mamestra persicariae) – gąsienice są zielonobrunatne z żółtym pasem na grzbiecie, długość około 45 mm.
  Zwalczanie: Zabieg opryskiwania należy wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic, które są bardziej wrażliwe na insektycydy. Gąsienice piętnówek i błyszczki należy zwalczać przed wgryzieniem się do główek i róż.

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) Młode samice są bezbarwne z dwiema ciemnymi plamkami po bokach ciała. Starsze osobniki staja się czerwonawe. Wielkość samicy – około 0,5 mm, samca – około 0,35 mm. Szkody wyrządzają wszystkie stadia rozwojowe: osobniki dorosłe, nimfy i larwy. Żeruje na wielu gatunkach roślin, ale szczególnie duże szkody powoduje na plantacjach ogórka. Pierwszym objawem obecności przędziorków na roślinie jest pojawienie się jasnych plamek na górnej stronie liści. Na dolnej jest pajęczyna chroniąca przędziorki. Uszkodzone liście żółkną i zasychają. Sucha ciepła pogoda sprzyja rozwojowi przędziorka chmielowca.
Zwalczanie: Przędziorek występuje placowo, najczęściej na brzegach pola, zabieg można ograniczyć do miejsc występowania szkodnika.
Zmieniki (Lygus sp.) Na plantacji ogórków gruntowych i fasoli szczególną uwagę należy zwrócić na zmieniki. Najliczniej występuje zmienik lucernowiec (Lygus rugulipennis). Szkody wyrządzają larwy i osobniki dorosłe. Na liściach pojawiają się dziury nieregularnego kształtu. W miejscu nakłucia i wyssania soków, tkanka liścia zamiera, pęka i powstają dziury. Zmieniki najchętniej żerują na młodych liściach. Uszkadzają również zawiązki kwiatów i owoców, które odpadają. Larwy zmieników są podobne do osobników dorosłych, tylko nieco mniejsze. Na fasoli żerowanie tych pluskwiaków powoduje ospowatość fasoli – nasiona mają pękniętą skórkę i płytkie wgłębienia. Dotyczy to fasoli uprawianej na „suche nasiona”. Na strąkach, w miejscu nakłucia powstają okrągłe ciemniejsze plamy z jasnym punktem w środku. Szkodnik uszkadza również pąki kwiatowe, kwiaty lub młode strąki, które po nakłuciu więdną, zasychają i odpadają.

zmieniki_1 zmieniki_2 zmieniki_3

Zwalczanie: Zabieg opryskiwania należy wykonać po lustracji plantacji, wcześnie rano, gdy zmieniki są mało ruchliwe.
Aktualne są także zalecenia z poprzednich tygodni:

 • Na późnych odmianach warzyw kapustnych występują: mszyca kapuściana, gąsienice piętnówek (kapustnicy, brukiewki, rdestówki i chwastówki), bielinków kapustnika i rzepnika, błyszczki jarzynówki. Zabieg opryskiwania należy wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic, które są bardziej wrażliwe na insektycydy. Gąsienice piętnówek i błyszczki należy zwalczać przed wgryzieniem się do główek i róż.
 • Na cebuli i porach: wciornastki.
 • Na pomidorach, oberżynie i ziemniakach: stonka ziemniaczana.
 • Deszcze i nawadnianie sprzyja aktywności ślimaków.

ZAGROŻENIE CHOROBAMI W UPRAWACH WARZYW:

Na koprze, który jest w Polsce sukcesywnie wysiewany, istnieje duże zagrożenie zgorzelą siewek. Objawy choroby to przewężenie szyjki korzeniowej z zamierającą tkanką oraz redukcja systemu korzeniowego, co w rezultacie powoduje przewracanie się i obumieranie siewek. Aby nie dopuścić do zgorzeli siewek, należy:

 • wysiewać koper na polu, gdzie w poprzednich latach nie było przypadków zgorzeli siewek,
 • unikać gleb podmokłych i słabo przepuszczających wodę z opadów,
 • ważne jest także zaprawianie nasion fungicydami.

Cebula nadal jest zagrożona przez mączniaka rzekomego cebuli. Na plantacjach należy prowadzić co kilka dni lustrację, wyszukując roślin z objawami choroby w postaci szarych lub białoszarych nalotów na liściach cebuli. Zwykle w obrębie nalotów tworzy się strefa jaśniejszej tkanki liścia o owalnym kształcie. Objawy najczęściej można obserwować od strony zachodniej. Istnieje duża lista fungicydów do zwalczania tej choroby, wśród których poleca się Mildex 711,9 WG i Infinito 687,5 SC jako środki wykazujące działanie systemiczne, a więc skutecznie zwalczające mączniaka rzekomego, nawet jeśli rozpoczyna się zabiegi opryskiwania roślin już porażonych przez Peronospora destructor, sprawcy choroby.
Istnieje zagrożenie na pomidorach w uprawie pod osłonami przez fuzariozę zgorzelową (Fusarium oxysporum sp radicis lycopersici). Jedną z metod walki z tą chorobą jest zacienianie szklarni czy tuneli foliowych, co częściowo ogranicza więdnięcie roślin. Należy przed kolejną uprawą pomidorów odkazić podłoże.
Istnieje duże zagrożenie pojawienia się zarazy ziemniaka, która jest najgroźniejszą chorobą porażającą pomidory. Ten patogen zimuje w bulwach pochodzących z chorych ziemniaków. Zakażone ziemniaki stanowią poważne źródło infekcji dla pomidorów w okresie końca lipca i w sierpniu, szczególnie w warunkach temperatury poniżej 15°C. Wówczas zarodniki pływkowe są przenoszone za pośrednictwem wiatru i deszczu na zdrowe rośliny pomidorów. Zwalczanie zarazy w okresie wegetacji polega na przemiennym stosowaniu polecanych fungicydów do opryskiwania roślin. Lista tych fungicydów jest pokaźna. Warto tylko pamiętać, że można wykonać zabiegi profilaktyczne, zanim choroba się pojawi. W czasie obserwowanych objawów zarazy na niektórych roślinach polecane są środki o działaniu wgłębnym lub systemicznym, czyli takie, które wnikają do rośliny. Skutecznym środkiem jest Mildex 711,9 WG, który wykazuje wysoka skuteczność w dużym stanie zagrożenia tą chorobą.

zaraza_ziemniaka.png

Także alternarioza stanowi zagrożenie na pomidorach. Pierwsze objawy choroby mogą już pojawić się od połowy czerwca na liściach, jako suche, ciemnobrunatne plamki. Ciepła i wilgotna pogoda stymuluje rozwój tego patogena i może powodować, że plamy zlewają się, w konsekwencji liście zamierają i zasychają. Na pędach i ogonkach liściowych również mogą pojawić się plamy. Najwięcej szkody choroba wyrządza na owocach, w okolicach szypułki. Tam tworzą się rozległe plamy o wyraźnych brzegach. z czarnym, aksamitnym nalotem grzybni – trzonków z zarodkami konidialnymi. Owoce porażone wysychają ulegając mumifikacji.

alterianoza

Cebula jest nadal zagrożona mączniakiem prawdziwym. Na fasoli może pojawić się bakterioza obwódkowa fasoli. Objawy choroby to chlorotyczne, okrągłe plamy na liściach. Czasem w środku plamy na spodniej stronie liścia można obserwować kanciaste, drobne, nieraz wodniste nacieki. Charakterystyczne dla tej choroby są brunatne brzegi i żółta otoczka wokół plamy, przez co sprawiają one wrażenie przezroczystych. Przy dużym nasileniu choroby plamy powiększają się, obejmując prawie całą powierzchnię liścia. Zwalczanie choroby polega na opryskiwaniu fasoli dopuszczonymi fungicydami.

maczniak_prawdziwy