Koniec z chwastami w uprawie cebuli

chwasty cebulaPlantatorzy cebuli za najgroźniejsze uważają zachwaszczenie pierwotne, przy czym chwasty pojawiające się wtórnie mogą być równie uciążliwe. Prawdą jest, że chwasty pojawiające się w początkowym okresie wzrostu roślin bezpośrednio przyczyniają się do spadku plonu. Natomiast gatunki wschodzące w późniejszym okresie mogą znacznie utrudnić mechaniczny zbiór i wpłynąć na zmianę warunków uprawy cebuli.

Zagrożenia ze strony chwastów

Nadmiernie wyrośnięte chwasty prowadzą do wzrostu wilgotności na plantacji cebuli, a tym samym do zwiększenia ryzyka wystąpienia niektórych chorób. To właśnie w momencie pojawienia się zachwaszczenia wtórnego, na plantacji cebuli zachodzi zjawisko wzmożonego występowania pewnych uciążliwych gatunków chwastów, takich jak blekot pospolity czy starzec zwyczajny. Dodatkowo później rozwijające się chwasty mają szczególne znaczenie w przypadku upraw o dłuższym okresie wegetacji, zwłaszcza tych uprawianych z siewu, a więc cebuli. Ze względu na długie wschody i pokrój rośliny, która nie zakrywa międzyrzędzi, w cebuli problem z chwastami występuje długo i jest szczególnie uciążliwy. Badania potwierdzają, iż na glebach ciężkich zachwaszczenie wtórne w uprawie cebuli potrafi nawet przewyższać zachwaszczenie pierwotne.

Herbicydy doglebowe

Others_Herbicide_5L PendiganPodstawą zwalczania chwastów w uprawie cebuli są herbicydy doglebowe. Środki stosowane bezpośrednio po siewie i krótko po jej wschodach skutecznie ograniczają zachwaszczenie plantacji. Preparaty doglebowe zwalczające chwasty w uprawie cebuli oparte są na pendimetalinie (Pendigan 330 EC) oraz chloroprofamie (Alliacine 400 EC). Z uwagi na podobny zakres zwalczanych chwastów, w zabiegach chwastobójczych oprócz w.w. preparatów należy zastosować również środki o działaniu kontaktowym, które zwalczają inne gatunki chwastów.

Wybierz Lentagran 45 WP

Lentagran 45 WP wykazuje działanie kontaktowe, więc w uprawach sadowniczych stanowi doskonałe uzupełnienie wcześniej stosowanych herbicydów doglebowych. Zwalcza dużą grupę chwastów pojawiających się w zachwaszczeniu wtórnym, m.in.: żółtlicę drobnokwiatową, szarłat szorstki, rośliny z rodziny rumianowatych, jasnotę purpurową i różową, psiankę czarną, komosę oraz rdestówkę powojowatą. Herbicyd stanowi alternatywę dla środków doglebowych stosowanych w warunkach suszy. W wyschniętej glebie cząsteczki herbicydów mogą być silniej wiązane nawet od wody. W następstwie tego może się okazać, że substancji aktywnej herbicydu będzie zbyt mało w roztworze glebowym, aby mogła zostać efektywnie pobrana przez korzenie chwastów.

Lentagran 45 WP – dawkowanie

herbicyd w uprawie cebuliPreparat należy zastosować po wschodach cebuli (od fazy 3 liści właściwych) w dawce 1,5 – 1,66 kg/ha. Po wschodach cebuli najbezpieczniejsze jest stosowanie dawek dzielonych. Dzięki temu niwelujemy ryzyko hamowania wzrostu roślin. Lentagran 45 WP można zastosować w dawkach:

  • Na dwie po 0,75 kg/ha, wykonując pierwszy zabieg w fazie 1,5 liścia – gdy cebula wykształci pierwszy liść właściwy, a drugi liść osiągnie połowę wielkości pierwszego. Drugi zabieg należy wykonać w fazie 3 liści cebuli.
  • Na 3 dawki po 0,5 kg/ha, podając je w odstępach ok. 7 dni
  • Mieszając Lentagran 45 WP z innymi herbicydami zawierającymi pendimetalinę (Pendigan 330 EC) i chloroprofam (Aliacine 400 EC) w odstępach 5-7 dni, w czterech zabiegach.

Lentagran 45 WP w mieszaninie

Przy mieszaniu herbicydów zabieg można wykonać po ukazaniu się pierwszego liścia właściwego (3-4 cm długości) cebuli. Do pierwszych dwóch zabiegów należy użyć 0,25 kg/ha Lentagranu 45 WP wraz z pendimetaliną (w dawce 0,6 l/ha Pendigan 330 EC). Do mieszaniny można również dodać chloroprofam (Aliacine 400 EC). W kolejnych dwóch zabiegach zwiększa się dawkę Lentagranu 45 WP do 0,5 kg/ha dodając chloroprofam (Aliacine 400 EC) i/lub pendimetalinę. Przy zastosowaniu zabiegów w.w mieszaninami zwiększamy zakres zwalczanych chwastów, a ponadto każda z substancji aktywnych wykazuje odmienny mechanizm oddziaływujący nieco inaczej na chwasty, co zwiększa stateczność zabiegu. Obniżone dawki substancji aktywnych są mniej agresywne dla cebuli, która jest bardzo wrażliwa na herbicydy. Ważne jest, aby w takim systemie dawka pendimeteliny w postaci preparatu Pendigan 330 EC podawana była po siewie, w ilości nie większej niż 2,25 l/ha.

Chroń szczypior

prolonger opakowanieLentagran 45 WP, jako środek kontaktowy należy stosować po 2-3 dniach pogodnych sprzyjających się tworzeniu warstwy woskowej na szczypiorze. Wosk chroni liście cebuli przed wnikaniem herbicydu. Rośliny należy opryskiwać, gdy szczypior nie jest wilgotny i nie wcześniej niż po 48 godzinach od deszczu lub dawki nawodnienia. Temperatura podczas zabiegu powinna wynosić do 18-20C, najlepszą porą jest popołudnie. Zabezpieczenie szczypioru przed szkodliwym działaniem herbicydów można uzyskać również dzięki użyciu do 36 godzin przed zabiegiem herbicydowym adiuwantu Prolonger, w dawce 600 ml/ha. Po wyschnięciu środek tworzy powłokę ograniczającą uszkodzenia szczypioru. Powstała po zabiegu błona wiąże się z naturalnym woskiem i jest na tyle elastyczna, że przez pewien czas powiększa się wraz ze wzrostem roślin, utrzymuje się na powierzchni roślin do 7-10 dni. Preparat wzmacnia woskową ochronę rośliny, zapobiegając wnikaniu patogenów i nie blokując przy tym wymiany gazowej.

Beata Rogala