Nowość w ochronie warzyw – Luna Experience® 400 SC

Jesienią ubiegłego roku firma Bayer CropScience otrzymała zezwolenie na stosowanie w Polsce środka Luna Experience 400 SC. Fungicyd ten został w pierwszym etapie zarejestrowany w jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni oraz marchwi i porze do ochrony przed najważniejszymi chorobami grzybowymi. W swoim składzie zawiera tebukonazol oraz fluopyram, nową substancję aktywną wspólną dla wszystkich środków z grupy Luna. I to właśnie jej zawartość świadczy o wyjątkowości Luny Experience.

Fluopyram to innowacyjna substancja aktywna z grupy SDHI drugiej generacji, której działanie polega na blokowaniu oddychania mitochondrialnego w komórkach patogenów grzybowych. Po naniesieniu na roślinę działa wielokierunkowo: kontaktowo na powierzchni liścia, międzytkankowo oraz systemicznie, docierając także do części roślin nie pokrytych środkiem w trakcie zabiegu się po zabiegu. Środek ten działa zarówno zapobiegawczo oraz interwencyjnie. W składzie środka jest też znany i sprawdzony składnik z grupy triazoli, tebukonazol. Dodatkowo wielokierunkowy sposób działania sprawia, iż Luna Experience jest odporna na zmywanie, jest przydatna w zwalczaniu wielu chorób, takich jak: szara pleśń, mączniaki prawdziwe, alternarioza czy parch jabłoni.

Luna Experience 400 SC, zgodnie z obecną etykietą w uprawach warzyw chroni pory przed alternariozą i rdzą pora. Tu zaleca się wykonanie 1 zabiegu w sezonie, zalecana dawka wynosi 0,9 l/ha, okres karencji wynosi 21 dni. Rejestracja obejmuje również ochronę marchwi przed alternariozą i mączniakiem prawdziwym baldaszkowatych. Preparat polecany jest do stosowania w ochronie marchwi w dawce 0,75 l/ha, okres karencji wynosi 14 dni, zaleca się nie więcej niż 2 zabiegi w sezonie. Zarówno w marchii jak i w porze zaleca się wykonanie zabiegów zapobiegawczych lub w momencie zauważenia pierwszych objawów choroby.

Skuteczność środka została potwierdzona wieloletnimi doświadczeniami w Polsce i za granicą.  Poniżej przedstawiamy wyniki doświadczenia przeprowadzonego Przez Bayer CropScience Holandia, gdzie porównano środek Luna Experience 400 SC stosowany w programie ze środkiem Nativo 75 WG, do standardowych programów dostępnych  w tym kraju.

Jak widać na wykresie powyżej, Luna Experience stosowana w programach ze środkiem Nativo 75 WG pozwoliła ograniczyć straty powodowane przez zgniliznę twardzikową i uzyskać najwyższy przyrost plonu w stosunku do kontroli.

wykres luna experience

Poza wymienionymi w etykiecie chorobami marchwi, w badaniach  laboratoryjnych  stwierdzono również iż Luna Experience 400 SC ogranicza  występowanie coraz częściej pojawiającej się groźnej choroby okresu przechowywania – Rhexocercosporidium carotae, znanej również pod nazwą Acrothecium, której objawy widać na zdjęciu poniżej:

objawy porażenia
objawy porażenia Rhecocercosporidium carotae (źródło: R. Suchorzewski)

Jak widać Luna Experience  400 SC to bardzo ciekawy preparat, o innowacyjnym sposobie działania, charakteryzujący się wysoką skutecznością w zwalczaniu szerokiego spektrum chorób grzybowych w wielu gatunków warzyw. Posiada rejestrację również w innych krajach europejskich, gdzie jest zarejestrowany także w warzywach kapustnych (Niemcy) czy cebuli m.in. na Stemphylium (Niemcy) oraz przeciwko białej plamistości liści (Holandia). W związku z tym firma Bayer CropScience planuje dalsze rozszerzenia środka o nowe gatunki warzywne (pietruszka, pasternak, cebula, czosnek, czy warzywa kapustne) oraz rozszerzenie już zarejestrowanego zakresu stosowania, np. o zgniliznę twardzikową w marchwi.

Podsumowując, stosując Lunę Experience mamy gwarancję wysokiej skuteczności w zwalczaniu najważniejszych chorób w uprawach ogrodniczych, poprawę zdrowotności roślin, lepszą jakość plonów nawet po przechowywaniu, dobrą relację ceny do uzyskanych efektów, czyli pewną ochronę, potwierdzoną badaniami w Polsce i w innych krajach.

Urszula Sobieska, Radosław Suchorzewski- Bayer CropScience