Nowy wymiar ochrony ziemniaka- Reboot 66 WG

Chcąc uzyskać wysoki plon ziemniaków, trzeba pamiętać o odpowiedniej ochronie i nawożeniu na każdym etapie uprawy. Epidemie choroby, na przykład zaraza ziemniaka, mogą bowiem doprowadzić do gwałtownego spadku masy liści i w konsekwencji do niewytworzenia się lub zahamowania wzrostu bulw, a nawet całkowitej utraty plonu.

Już od samego początku wzrostu rośliny istotny jest dobór odpowiednich fungicydów do zabiegów ochronnych. Dostępne na rynku środki różnią się nie tylko substancjami chemicznymi, ale także swoją mobilnością w roślinie bądź na niej. Najczęściej mamy do czynienia z mieszaninami dwóch różnych substancji aktywnych charakteryzujących się inną mobilnością. Pamiętać należy, że wybór środka do ochrony powinien uwzględniać również fazę rozwojową chronionej rośliny na plantacji oraz cykl rozwoju i nasilenie zwalczanego patogenu czy agrofaga.

Reboot 66 WG – nowość na rynku

W tegorocznych programach ochrony ziemniaka przed zarazą ziemniaka pojawiło się na polskim rynku nowe rozwiązanie – dobrze znane dotychczas substancje aktywne połączono w jedną mieszaninę. Mowa o fungicydzie Reboot 66 WG , który zawiera substancję czynną o działaniu kontaktowym – zoksamid – oraz znany i ceniony cymoksanil o działaniu wgłębnym. Preparat charakteryzuje się krótkim okresem karencji wynoszącym siedem dni. Jest również odporny na spłukiwanie, dzięki czemu opady deszczu występujące po aplikacji nie ograniczają jego działania. Co ważne, takie połączenie substancji czynnych idealnie wpisuje się w strategię przeciwodpornościową polegającą na stosowaniu związków o niskim ryzyku wystąpienia odporności.

 

        Reboot 66 WG

Presidium na czele zestawienia

W 2016 roku Euroblight, czyli grupa niezależnych naukowców i wiodących ekspertów specjalizujących się w zagadnieniach związanych z ochroną ziemniaka przed zarazą ziemniaka, przedstawiła raport, w którym Reboot uzyskał czwarty wynik. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zdobył Presidium w połączeniu z fluazynamem (w 2016 roku uzyskał rejestrację na rynku polskim). Presidium to preparat, który ma w swoim składzie dwie substancje czynne różniące się mobilnością w roślinie i mechanizmem działania – zoksamid o działaniu powierzchniowym oraz dimetomorf o działaniu wgłębym. Co istotne, obie substancje są zakwalifikowane do grupy niskiego ryzyka powstania odporności. Środek  wykazuje działanie zapobiegawcze, interwencyjne oraz antysporulacyjne. Płynna formulacja w postaci koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej jest łatwa w stosowaniu. Można ją z powodzeniem mieszać z innymi substancjami aktywnymi, m.in. fluazynamem i mankozebem, dzięki czemu otrzymamy dodatkowo skuteczność w ograniczaniu i zwalczaniu alternariozy. Presidium podobnie jak Reboot 66 WG charakteryzuje się krótkim siedmiodniowym okresem karencji oraz odpornością na zmywanie przez deszcz.

Podstawowe grupy mobilności fungicydów:

  • powierzchniowe – nie wnikają do chronionej rośliny i powinny być aplikowane zapobiegawczo, aby nie dopuścić do zaistnienia infekcji,
  • wgłębne – mają możliwość przemieszczania się w obrębie kilku warstw komórek, mogą również wykazywać ograniczone czasowo działania interwencyjne do 2–3 dni po infekcji,
  • układowe – przenikające z różną prędkością do różnych części roślin.

 

 Michał Czyczewski