Papryka – w nawożeniu potrzebne są dobre rozwiązania

Jak osiągnąć sukces w uprawie papryki i zbierać plon o najwyższej jakości, nie zmniejszając przy tym ilości? Co przysparza najwięcej problemów w uprawie papryki na dużym areale oraz jak sobie z tymi trudnościami poradzić? Te pytania zadaliśmy Państwu Marcie i Mariuszowi Wojciechowskim, którzy od ponad 4 lat prowadzą gospodarstwo warzywnicze w miejscowości Rdzuchów koło Potworowa – w 31 tunelach foliowych uprawiają paprykę, pomidory i fasolę szparagową.

Czy mogliby Państwo przybliżyć naszym czytelnikom swoją strategię dokarmiania dolistnego papryki w minionym sezonie?

Paprykę w tunelach foliowych uprawiamy od 4 lat. W tym czasie znacznie zmieniliśmy metody uprawy, a przede wszystkim program nawożenia. Pierwszego sezonu uprawy tego warzywa w naszym wydaniu nie możemy zaliczyć do najlepszych. mimo że dokarmialiśmy rośliny, zarówno dolistnie, jak i dokorzeniowo, to i tak obserwowaliśmy niedobory pierwiastków plonotwórczych, a zebrany plon był niewielki i słabej jakości. Na liściach było wyraźnie widać niedobory magnezu i fosforu, rośliny wolniej rosły mimo intensywnego nawożenia. W trakcie sezonu wegetacyjnego wystąpiły problemy ze wzrostem oraz wybarwianiem się owoców. Na początku przyjęliśmy standardowy program nawożenia, który jest powszechnie stosowany przez producentów papryki. Przed rozpoczęciem uprawy zawsze staramy się dać podkład w postaci nawozu organicznego. Następnie w trakcie sezonu po posadzeniu stosujemy obszerne nawożenie dokorzeniowe. zasadniczo program nawożenia był oparty na saletrze magnezowej, wapniowej, potasowej oraz innych nawozach, także kompleksowych dostosowanych do odpowiedniej fazy rozwojowej, i odżywkach wspomagających. Jednak po tej strategii nie osiągnęliśmy zadowalających efektów i szukaliśmy przyczyny niepowodzenia programu przyjętego w naszej uprawie.

Wspomnieli Państwo o problemach w procesie nawożenia. Czy rośliny miały kłopot z pobieraniem konkretnych pierwiastków?Fosfiron Mg

Mimo nawożenia rośliny nie były w zadowalającej kondycji, dlatego po pierwszym sezonie musieliśmy podjąć odpowiednie działania. Postanowiliśmy zacząć od podstaw – wykonaliśmy analizę gleby w naszych tunelach foliowych. Okazało się, że występują w niej znaczne niedobory pierwiastków plonotwórczych, co było spowodowane dosyć ciężką glebą, wypłukaniem składników pokarmowych oraz ogólnym jej wyjałowieniem. To była nasza główna przyczyna problemów z odżywianiem papryki, jakie mieliśmy na samym początku, mimo że były to pierwsze lata uprawy tego warzywa na tym stanowisku. Problem niedoboru został szczególnie odnotowany w przypadku pobierania przez rośliny fosforu i magnezu. Niedobory tych pierwiastków były zauważalne na roślinach. Obecnie program nawożenia dolistnego i dokorzeniowego układamy na podstawie wykonanej analizy gleby. Dlatego też zdecydowaliśmy się na wdrożenie nawozu o dużej zawartości tych makroelementów, które uzupełniły niedobór pierwiastków. Kluczem do sukcesu okazał się Fosfiron mg. Dodatkowo też przez fertygację stosowaliśmy nawozy z serii Rosasol o składzie dopasowanym do fazy rozwojowej roślin. Po zastosowaniu tych nawozów odnotowaliśmy zdecydowaną poprawę wzrostu roślin oraz ich lepszą kondycję w kolejnych fazach rozwoju.

Czy wraz z kłopotami dotyczącymi niedożywienia roślin wystąpiły na Państwa plantacji problemy związane z ich ochroną? W jaki sposób zostały rozwiązane?

Po wykonaniu badania gleby oraz analizy sytuacji zdecydowaliśmy się na zmiany w programie nawożenia oraz metody uprawy. Nasze działania były ukierunkowane w dużym stopniu na kompleksowe nawożenie, zarówno dokorzeniowe, jak i dolistne, już na etapie rozsady. Dlatego zdecydowaliśmy się na włączenie w program odżywiania – tak jak już wspomniałem – nawozu Fosfiron Mg, ponieważ zawiera w swoim składzie pierwiastki, których brakowało naszym roślinom. Zmieniliśmy również postępowanie dotyczące ochrony chemicznej – większą wagę przywiązujemy do działania zapobiegawczego. Dlatego też, jeżeli mamy taką możliwość, staramy się stosować wszelkie środki, które wspomagają ochronę przed szkodnikami czy też grzybami. często w uprawie papryki w tunelach foliowych obserwuje się zrzucanie kwiatów powodowane m.in. wystąpieniem szarej pleśni. Po zastosowaniu tego nawozu zauważyliśmy, że rośliny stały się bardziej odporne na porażenie przez choroby grzybowe. Rośliny nie były porażane przez sprawcę tej choroby mimo sprzyjających warunków dla jego rozwoju. Nawóz ten tworzył dodatkową barierę i działanie ochronne.

Czy mogą Państwo opowiedzieć naszym czytelnikom parę szczegółów dotyczących efektu zastosowania tych nawozów w uprawie papryki?

Po wykonaniu pierwszego zabiegu preparatem Fosfiron Mg zaobserwowaliśmy znaczną poprawę wzrostu i rozwoju roślin. Dodatkowo zauważyliśmy intensywniejsze ich kwitnienie, większą liczbę kwiatów o żywej barwie oraz lepsze wiązanie – nie zaobserwowaliśmy zrzucania kwiatów. Powierzchnia liści znacznie się powiększyła, również ich zabarwienie było żywo zielone, ponadto pędy były zgrubiałe, a wzrost dość intensywny. Rośliny były w dobrej kondycji. Owoce lepiej się wybarwiały, dotyczyło to zwłaszcza czerwonej i żółtej papryki, z którą na ogół bywają duże problemy. Wybarwienie było znacznie szybsze, równomierne i całościowe. Papryka w gronach była wyrównana i mięsista, a jej skórka błyszcząca, bez żadnych chropowatości i skaz. Obserwowaliśmy nie tylko wyraźny wzrost jakości, lecz także ilości zebranego plonu.

Czy mogliby Państwo wyrazić swoją opinię dotyczącą stosowanego programu nawożenia oraz nawozów, które zostały wykorzystane na Waszej plantacji?

Zdecydowanie jesteśmy zadowoleni z efektu stosowanych w naszej uprawie nawozów, zwłaszcza że na samym początku wystąpiły bardzo duże problemy związane z nawożeniem. Mimo to po zastosowaniu programu ze specjalistycznymi środkami, które były skuteczne i efektywne, mogliśmy uzyskać plon przekraczający nasze oczekiwania. Ponadto po użyciu nawozu Fosfiron Mg papryka nie tylko znacznie szybciej i intensywniej zaczęła rosnąć, ale także owocować, co potwierdziło jej dobre odżywienie oraz utwierdziło nas w przekonaniu o słuszności wykonywania analiz gleby jako pierwszego etapu poprawnego nawożenia roślin, a przede wszystkim o efektywności i skuteczności tego nawozu w uprawie papryki. Obecnie nawóz ten jest priorytetowy w naszym programie nawożenia, zarówno papryki, jak i innych warzyw, których produkcją się zajmujemy.

Rozmawiała : Karolina Felczak