DoradztwoWarzywnicze.pl

TAG: dolistne nawożenie

1 maja, 2017
autor: OIKOS

Wapń na plantacjach papryki i pomidora

Papryka plonuje najlepiej na glebach o uregulowanym odczynie pH, zasobnych w składniki pokarmowe i próchnicę. Nie można zapominać jeszcze o jednym ważnym aspekcie uprawy – roli wapnia niezbędnego do budowy wszystkich organów rośliny.

29 kwietnia, 2017
autor: OIKOS

Racjonalne nawożenie warzyw

Nawożenie jest jednym z podstawowych zabiegów agrotechnicznych. Decyduje o prawidłowym przebiegu procesów fizjologicznych zachodzących w roślinie, takich jak fotosynteza, rozwój systemu korzeniowego, wzrost roślin, kwitnienie i owocowanie.

21 stycznia, 2015
autor: Beata Konewka

mako- i mikroskładników – zwiększ jakość swojego plonu

Dostępność składników pokarmowych w 40–50% wpływa na kształtowanie plonu i jakości. Każdy z nich odgrywa specyficzną rolę w metabolizmie. Podstawowym źródłem makro- i mikroelementów dla roślin uprawnych jest gleba, ale w dobrej praktyce rolniczej należy je uzupełniać w zabiegach dolistnych. Główne zadania plantatora to zapewnienie odpowiedniego odczynu gleby, właściwej struktury, optymalnej zawartości składników pokarmowych dla danej uprawy wyrażonej w mg/dm3 gleby oraz wysokiej aktywności […]

19 stycznia, 2015
autor: Beata Konewka

Viflo Cal S – sprawdzony nawóz w Integrowanej Produkcji warzyw

WAŻNE! Uznanie przez mRiRw w 2007 roku Integrowanej produkcji za krajowy system jakości żywności stanowiło ważny krok w poprawie bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska. Zasadniczym elementem Integrowanej produkcji jest Integrowana Ochrona (IO) przed organizmami szkodliwymi, która obowiązuje od 2014 roku. Czym jest Integrowana Ochrona warzyw? Integrowana ochrona stanowi podstawowy dział integrowanej produkcji i technologii gospodarowania, uwzględnia wykorzystanie w sposób zrównoważony postępu technologicznego i biologicznego […]

30 czerwca, 2014
autor: Piotr Barański

Dolistne nawożenie marchwi wapniem i borem

Marchew uważana jest za roślinę o bardzo dużych wymaganiach w stosunku do wapnia. Gleba pod jej uprawę powinna mieć odczyn od lekko kwaśnego do lekko zasadowego (ph 6,5-7,5). Zapotrzebowanie marchwi na wapń nie dotyczy wszakże wyłącznie właściwego odczynu, ale również wagowej zawartości tego pierwiastka w glebie.

Strona należy do Agrosimex Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe - Larso.pl