DoradztwoWarzywnicze.pl

TAG: gleba

1 grudnia, 2014
autor: Beata Konewka

Kwasy humusowe a dostępność fosforu w glebie

Gleba jest układem, który składa się z powiązanych ze sobą elementów: części mineralnej, części organicznej, wody oraz powietrza glebowego. Z punktu widzenia zapewnienia żyzności gleby najważniejsza jest część organiczna. Stanowi ona zaledwie 5% ale to od niej w dużym stopniu będzie zależało, jaki osiągniemy plon uprawianej rośliny. Materia organiczna gleby to humus (85%), resztki roślinne (10%) oraz organizmy żywe (5%) czyli grzyby, bakterie, dżdżownice, […]

18 maja, 2013
autor: Administrator

Program nawożenia cebuli

Cebula jest warzywem o dużych wymaganiach pokarmowych, przy czym wrażliwym na zasolenie i nadmiar chloru. Przemyślany program ochrony i nawożenia pozwala uniknąć potencjalnych problemów w uprawie i uzyskać satysfakcjonujący plon. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zaleceniami nawożeniowymi dla uprawy cebuli.

13 marca, 2013
autor: Piotr Barański

Rola mikrobiologii w rolnictwie – Delsol – Wideo

Gleba jest żywym środowiskiem, w którym zachodzi szereg procesów mikrobiologicznych jak nitryfikacja czy symbiotyczne wiązanie azotu. Jej aktywność wpływa na szereg funkcji życiowych upraw. Dlatego warto zwrócić uwagę na aktywność biologiczną gleby, która będzie wpływała na jakość i ilość otrzymanego plonu.

10 stycznia, 2013
autor: Piotr Barański

Odżywianie roślin i gleby

Gleba to podstawowy warsztat pracy rolnika. Nie służy ona tylko zaspokajaniu potrzeb pokarmowych roślin, jej kondycja warunkuje efektywność produkcji. Źle zarządzana ulega degradacji. Warto dbać zarówno o odżywianie plantacji, jak i o naturalny potencjał plonotwórczy gleb.

23 lipca, 2012
autor: Piotr Barański

Nawożenie pomidora: Rosahumus + Delsol

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej części relacji z „Dnia Pomidora Tunelowego„, który odbył się 15 lipca w Rzeczycy. Iwona Polewska prezentuje wyniki doświadczenia przeprowadzonego w gospodarstwie państwa Koreckich. Celem doświadczenia było zbadanie wpływu nawożenia kwasami humusowymi i stymulowania rozwoju mikroorganizmów glebowych w uprawie pomidora. Jakie były jego rezultaty? Odpowiedź znajdą Państwo w materiale filmowym.

14 lipca, 2012
autor: Krzysztof Zachaj

Nawożenie warzyw kwasami humusowymi

Prawidłowy odczyn gleby, właściwa jej struktura i wysoka zawartość próchnicy to podstawowe czynniki zapewniające optymalny wzrost i plonowanie wszystkich upraw. Niestety w wielu gospodarstwach są kwaśne gleby, o niskiej zawartości próchnicy, w następstwie czego tracą one prawidłową strukturę, mają zachwiane stosunki wodno-powietrzne oraz chemizm gleby. To wszystko prowadzi do blokowania dostępności wielu składników pokarmowych i spadku efektywności nawożenia mineralnego.

30 maja, 2012
autor: Administrator

Żyzna gleba to podstawa – wywiad

O zagrożenia związane ze spadkiem żyzności gleby oraz sposoby poprawienia jej stanu zapytaliśmy prof. dra hab. Wojciecha Lipińskiego, dyrektora Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie.

23 marca, 2012
autor: Administrator

Czynniki kształtujące żyzność gleby

Najważniejszym celem produkcji roślinnej jest uzyskanie odpowiedniego plonu o pożądanej jakości konsumpcyjnej, przechowalniczej lub przetwórczej. Spośród wielu czynników decydujących o powodzeniu w uprawie roślin kluczowa jest gleba, a w zasadzie jej właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne.

19 lutego, 2011
autor: Krzysztof Zachaj

Żyzna gleba to podstawa sukcesu (cz. 1)

Czy grozi nam spadek żyzności gleb? Od wielu lat w Polsce obserwuje się obniżenie ich jakości. Niestety uprawy sadownicze mają negatywny wpływ na żyzność, co przekłada się na coraz niższe plonowanie. Na szczęście prowadząc przemyślane nawożenie można skutecznie poprawić urodzajność gleby. W tym artykule omawiam 3 czynniki kształtujące żyzność gleby i sposoby ich regulowania.

Strona należy do Agrosimex Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe - Larso.pl