VIFLO w ochronie warzyw

Dostępnych jest wiele doskonałych nawozów stosowanych dolistnie i doglebowo oraz środków wspomagających wzrost i stymulujących odporność na choroby, a nawet wpływających na ograniczenie występowania szkodników. Tylko niewielka ich liczba posiada potwierdzone badaniami jednostek naukowych w Polsce opinie i zalecenia dla praktyki, uznane także przez producentów warzyw i owoców. Znane są już właściwości wielu nawozów zawierających związki fosforynowe, związki krzemu, magnezu, miedzi, wapnia czy jonów srebra.

1Przebieg wyjątkowo upalnego lata w 2015 miał istotny wpływ na wzrost i rozwój wielu gatunków roślin warzywnych oraz na występowanie chorób pochodzenia infekcyjnego i zaburzeń fizjologicznych. Nawozy dolistne z serii Viflo: Viflo Cal S, Viflo Chitosal Silver, Viflo CuB, które są koncentratami nawozowymi do dokarmiania roślin wapniem, miedzią, borem i nanocząsteczkami srebra, związki chitozanu, stymulują naturalne mechanizmy obronne roślin przed chorobami pochodzenia infekcyjnego.

Viflo Cal S

Viflo Cal S zawiera 6% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie i łatwo przyswajalnego przez rośliny oraz 25 ppm nanosrebra. To nawóz będący innowacyjnym połączeniem wapnia i srebra w technologii nanomikrocząsteczek. Viflo Cal S jest efektywnym nawozem wapniowym stosowanym dolistnie w celu zabezpieczenia roślin warzywnych ozdobnych i drzew i krzewów owocowych. Zawarte w nawozie nanocząsteczki srebra zapewniają szybsze pobieranie i przemieszanie jonów wapnia w roślinie, co chroni przed zaburzeniami fizjologicznymi, np. suchą zgnilizną wierzchołkową (tipburn) roślin warzywnych: warzyw kapustnych i korzeniowych, sałaty, papryki, pomidorów, która w minionym sezonie wegetacyjnym występowała niemal powszechnie. Nanocząsteczki srebra zapewniają efektywną ochronę przed bakteriozami, aktywizują procesy życiowe i poprawiają jakość warzyw, zwiększają też ich zdolności przechowalnicze. Nawozy te można stosować także w mieszaninach z konwencjonalnymi środkami ochrony lub naprzemiennie, co może znacznie ograniczać ich zużycie. W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach prowadzono badania pozwalające
ocenić skuteczność nawozu dolistnego Viflo Cal S w stymulacji wzrostu i ochrony wybranych gatunków roślin warzywnych (ogórka polowego, kapusty viflo_kanister_15_CAL_Sgłowiastej, marchwi i buraka ćwikłowego) przed chorobami. Nawóz dolistny Viflo Cal S wykazał wysoką przydatność w stymulacji wzrostu i ochrony badanych roślin warzywnych przed najważniejszymi chorobami pochodzenia grzybowego i bakteryjnego. Skuteczność fungicydalnego i bakteriobójczego działania nawozu w kilku przypadkach była przybliżona do skuteczności konwencjonalnych fungicydów, np. w przypadku ochrony ogórków przed bakteryjną kanciastą plamistością i buraka ćwikłowego przed chwościkiem, a marchwi przed alternariozą. W przypadku ochrony kapusty głowiastej i marchwi skuteczność ochronna przed chorobami grzybowymi była zadowalająca i może stanowić doskonałe uzupełnienie w integrowanym systemie uprawy i ochrony, a w latach o małej presji chorób grzybowych, jak w 2015 roku, całkowicie zastąpić konwencjonalne środki chemiczne o działaniu fungicydalnym.

Viflo Chitosol Silver

To preparat zawierający 25 ppm nanosrebra w postaci chitozanu srebra. Środek znalazł duże zastosowanie w uprawach sadowniczych w profilaktycznej ochronie przed chorobami kory i drewna. W ochronie roślin warzywnych przeprowadzono wstępne obserwacje w ograniczaniu chorób w marchwi i pietruszce przed alternariozą i mączniakiem prawdziwym, a w selerach przed septoriozą. Viflo Chitosol Silver w ochronie marchwi przed alternariozą zastosowany w dawce 2,8 l/ha wykazał 97% skuteczności, która była zbliżona do konwencjonalnych fungicydów z grupy strobilurin.

2

3

4

5

Viflo CuB

6Jest to płynna mieszanka mikroskładników pokarmowych skompleksowanych przez kwas glukonowy. W swoim składzie zawiera mikroskładniki, które stanowią jednocześnie mikroelementy do likwidacji niedoborów oraz mają charakter fungicydalny (wykres po lewej). Wymienione mikroskładniki występują w nawozie w postaci bardzo małych molekuł (nanocząsteczek), które są szybko pobierane przez liście i powodują szybką reakcję odżywczą w roślinie. Nawóz polecany jest w uprawach warzyw w dawce 1,5 l/ha w 500 l wody – pierwsze stosowanie: 3 tygodnie po posadzeniu rozsady w polu, następne 1-2 zabiegi w odstępach 14 dni. Viflo CuB zastosowany w dawce 1,5 l/ha w ochronie kapusty pekińskiej przed czernią krzyżowych wykazał 88% skuteczności,
która była zbliżona do skuteczności konwencjonalnych fungicydów.

7

8

9

10

11

Prof. dr hab. Józef Robak