Zachwaszczenie upraw – pozbądź się skutecznie

W przypadku niektórych upraw warzywniczych zachwaszczenie wtórne może być czasami nie mniej uciążliwe niż zachwaszczenie pierwotne. I chociaż z reguły to właśnie chwasty pojawiające się w początkowym okresie wzrostu roślin w sposób bezpośredni przyczyniają się do spadku plonu, to gatunki wschodzące w późniejszym okresie potrafią znacznie utrudnić zmechanizowany zbiór.

plantacja cebuli

Chwasty – zagrożenie dla uprawianych roślin

Nadmiernie wyrośnięte chwasty prowadzą także do wzrostu wilgotności w łanie, a tym samym mają wpływ na wzrost ryzyka ze strony niektórych chorób. To właśnie w zachwaszczeniu wtórnym często spotyka się zjawisko kompensacji pewnych gatunków, jak chociażby blekotu pospolitego czy starca zwyczajnego w cebuli.

Zachwaszczenie wtórne – zagrożenie dla roślin uprawianych z siewu

Stan zachwaszczenia wtórnego ma szczególne znaczenie w przypadku roślin o dłuższym okresie wegetacji uprawianych z siewu, jak również może stanowić problem w przypadku niektórych rodzajów gleb. W badaniach wykazano, że na glebach ciężkich zachwaszczenie wtórne w cebuli potrafi nawet przewyższać zachwaszczenie pierwotne.

Lentagran 45 WP – skuteczna walka z chwastamiherbicyd w uprawie cebuli

Lentagran 45 WP to środek o działaniu kontaktowym, który w uprawach warzywniczych stanowi doskonałe uzupełnienie do wcześniej zastosowanych herbicydów doglebowych. Jest bardzo dobrym rozwiązaniem w stosunku do wielu chwastów, które pojawiają się w zachwaszczeniu wtórnym. W szczególności dotyczy to: żółtlicy drobnokwiatowej, szarłatu szorstkiego, chwastów rumianowatych, jasnoty purpurowej i różowej, psianki czarnej, komosy oraz rdestówki powojowatej.

Kiedy i w jakiej dawce stosować Lentagran 45 WP?

Lentagran 45 WP należy stosować po wschodach (cebula) lub po sadzeniu warzyw (por, warzywa kapustne) w dawce 1,5–1,66 kg/ha. Nowe przepisy umożliwiają stosowanie tego herbicydu w dawkach dzielonych, choć odbywa się to na wyłączną odpowiedzialność stosującego. Decydując się na obniżenie dawki, rolnik pozbawiony jest prawa do reklamacji w związku z brakiem skuteczności lub skutecznością niższą od oczekiwanej. Na podobnych zasadach preparat można wykorzystać również w mieszaninach z innymi preparatami chwastobójczymi.

Lentagran w mieszankach herbicydowych

Herbicyd ten stanowi alternatywę dla środków doglebowych stosowanych w warunkach suszy. W glebie suchej cząsteczki herbicydów potrafią być bowiem wiązane silniej niż woda. Może się okazać, że substancji aktywnej herbicydu jest zbyt mało w roztworze glebowym, aby mogła zostać efektywnie pobrana przez korzenie i kiełki chwastów. Lentagran 45 WP wykazuje szerokie spektrum zwalczanych chwastów, jednakże gorzej radzi sobie z chwastami z rodziny kapustowatych. Wybierając środki chwastobójcze stosowane przed użyciem tego preparatu lub w mieszaninie z nim, w miarę możliwości należy uwzględnić te substancje aktywne, które dobrze zwalczają gatunki z tej rodziny.

Chwasty w uprawie cebuli

Do tych upraw warzywniczych, które w szczególności są narażone na zachwaszczenie w pierwszej kolejności, należy cebula. Z uwagi na długie wschody, jak również ze względu na sam pokrój rośliny, która nie zakrywa międzyrzędzi, w cebuli problem z chwastami występuje długo i jest szczególnie uciążliwy.

Zwalczanie chwastów w cebulistomp

Podstawą odchwaszczania jest w tym przypadku umiejętne stosowanie herbicydów doglebowych w terminie bezpośrednio po siewie, a także wkrótce po jej wschodach. W tym celu z reguły używa się pendimetaliny (Pendigan 330 EC, Stomp 330 EC) oraz chloroprofamu (Aliacine 400 EC). Jednak z uwagi na podobny zakres zwalczanych chwastów stosowanie tych herbicydów musi być uzupełnianie o preparaty kontaktowe zwalczające inne gatunki chwastów, które mogą pojawić się w zachwaszczeniu.

Preparat kontaktowy zwalczający chwasty w cebuli

Do herbicydów kontaktowych należy Lentagran 45 WP. Środek zaleca się do jednorazowego stosowania w dawce 1,5–1,66 kg/ha, począwszy od fazy 3 liści właściwych cebuli. Najlepiej, aby w trakcie zabiegu chwasty miały od 2 do 4 liści.

Dawkowanie Lentagranu w cebuli

Środek może być też wykorzystany w dawkach dzielonych. W badaniach prowadzonych w Polsce stwierdzono, że zalecaną maksymalną dawkę można:

  • podzielić na dwie po 0,75 kg/ha, wykonując pierwszy zabieg w fazie 1,5 liścia – gdy cebula ma wykształcony pierwszy liść właściwy, a drugi liść osiągnie połowę wysokości pierwszego (BBcH 11-12),drugi zabieg w fazie 3 liści (BBcH 13).
  • można też stosować trzy zabiegi po 0,5 kg/ha w odstępach ok. 7 dni.
  • istnieje również możliwość stosowania dawek dzielonych mieszaninami Lentagranu 45 WP z innymi herbicydami zawierającymi pendimetalinę (Stomp 330 EC) i chloroprofam (Aliacine 400 EC) w odstępach 5–7 dni w czterech zabiegach.

Zalety stosowania Lentagranu z innymi herbicydami

W ten sposób zabieg Lentagranem można wykonać już po ukazaniu się pierwszego liścia właściwego (długość 3– 4 cm) cebuli, używając do pierwszych dwóch zabiegów dawki 0,25 kg/ha w połączeniu z pendimetaliną (w dawce ok. 0,6 l/ha, np. Stompu 330 EC). Do takiej mieszaniny można również dołożyć chloroprofam. W kolejnych dwóch zabiegach zwiększa się dawkę Lentagranu do 0,5 kg/ha, również dodając chloroprofam (Aliacine 400 Ec) i/lub pendimetalinę. W ten sposób poszerza się zakres zwalczanych chwastów, a ponadto każda z substancji aktywnych stosowanych w mieszaninie wykazuje odmienny mechanizm, oddziałując nieco inaczej na chwasty i tym samym zwiększając skuteczność działania.

Lentagran 45 WP wraz z innymi herbicydami – obniżenie dawki substancji aktywnej

Obniżone dawki substancji aktywnych są mniej agresywne w stosunku do cebuli, która – jak wiadomo – jest bardzo wrażliwa na herbicydy. Taki sposób postępowania ogranicza również stopień zachwaszczenia wtórnego. Ważne, aby w takim systemie dawka pendimetaliny w postaci preparatów Stomp 330 EC czy Pendigan 330 EC stosowana po siewie nie była wyższa niż 2,25 l/ha.

Lentagran 45 WP chroni szczypior

Z uwagi na swoje działanie kontaktowe, Lentagran 45 WP należy stosować po 2–3 dniach pogodnych sprzyjających tworzeniu się warstewki woskowej na szczypiorze, która utrudnia wnikanie herbicydu do liści cebuli. Można praktycznie sprawdzić grubość pokrywy woskowej przez zanurzenie szczypioru w roztworze fioletu krystalicznego. Im mniejsza warstwa woskowa, tym łatwiej będzie zabarwić traktowany szczypior. Rośliny należy opryskiwać, gdy szczypior cebuli nie jest wilgotny i nie wcześniej niż po 48 godzinach od deszczu lub nawodnienia, w temperaturze nieprzekraczającej 18–20oC, najlepiej po południu. Wyższych dawek Lentagranu nie powinno się stosować bezpośrednio po zabiegach herbicydami „ściągającymi” powłokę woskową. Wtedy zabieg należy przeprowadzić dopiero po jej odbudowaniu.

kapusta głowiasta

Lentagran 45 WP również dla warzyw kapustnych

Warzywa kapustne uprawiane z rozsady są co prawda mniej wrażliwe na zachwaszczenie niż gatunki uprawiane z siewu, jednak i tu dopuszcza się użycie herbicydów jako elementu integrowanej ochrony. W uprawie kapusty Lentagran 45 WP z powodzeniem może być używany uzupełniająco (1,5–1,66 kg/ha), po innych herbicydach, a w szczególności tych opartych na metazachlorze jak Metazanex 500 SC. Pomiędzy tymi zabiegami należy jednak zachować pewien odstęp czasowy. Lentagranu powinno się używać dopiero po dobrym ukorzenieniu się rozsady.

Inne warzywa

Z kolei w przypadku kalafiora, brokułów i kapusty brukselskiej herbicyd uzyskał rejestrację do stosowania w uprawach małoobszarowych i może być używany w okresie 1–3 tygodni od posadzenia rozsady, po wykształceniu co najmniej 4 i nie później niż po ukazaniu się 6 liści.

Janusz Mazurek