Aminokwasy – dlaczego warto stosować?

aminokwasyGlobalna konkurencja w rolnictwie wymaga od producentów warzyw poszukiwania nowych rozwiązań pozwalających uzyskać wysokie i dobre jakościowo plony. Dlatego też plantatorzy od lat poszukiwali form nawozów łatwo dostępnych dla roślin, skutecznych w małych dawkach oraz bezpiecznych dla ludzi i środowiska. W niektórych nawozach składniki pokarmowe występują w postaci soli mineralnych  (azotany, siarczany, chlorki) lub są związane za pomocą związków kompleksujacych (np. kwas cytrynowy) albo chelatów syntetycznych tzw. kleszczy (np. EDTA,DTPA,EDDHA). Chelaty umożliwiają wyelimonowanie antagonizmu pomiędzy poszczególnymi składnikami nawozu, zapobiegają wytrącaniu składników pokarmowych, co podnosi jego skuteczność.

Producent nawozów z aminokwasami

W 1956 r firma Albion, jako pierwsza na świecie rozpoczęła prace nad stworzeniem szybko działających nawozów dolistnych z wykorzystaniem aminokwasów. Aminokwasy należą do najważniejszych związków organicznych w żywych organizmach, ponieważ z nich zbudowane są białka. Aminokwasy są także składnikiem hormonów i enzymów. Rośliny są zdolne do samodzielnej syntezy aminokwasów, ale proces ten wymaga dużo energii i czasu. Podanie młodym roślinom aminokwasów wraz z deficytowymi składnikami pokarmowymi pozwala zaoszczędzić tą energię i jednocześnie dynamizuje tempo ich rozwoju. Aminokwasy są prekursorami syntezy fitohormonów roślinnych, a podanie ich w nawozach stymuluje rośliny do większej produkcji tych substancji wzrostowych .

Aminokwasy pełnią w roślinie funkcje:

– tryptofan jest prekursorem auksyn odpowiedzialnych za szybkość wydłużania się łodyg i korzeni oraz otwieranie się pąków liściowych i aktywność enzymów,

– glicyna i kwas glutaminowy są podstawowymi składnikami tkanek roślinnych oraz chlorofilu, dzięki czemu rośliny mogą produkować więcej asymilatów w procesie fotosyntezy,

– prolina wpływa na utrzymanie równowagi wodnej roślin, co ma ogromne znaczenie w okresach suszy. Podana przed kwitnieniem wpływa na płodność pyłku,

– lizyna, metionina i kwas glutaminowy pobudzają ziarna pyłku do kiełkowania oraz stymulują  wzrost łagiewki pyłkowej,

– alanina, arginina i lizyna stymulują syntezę chlorofilu oraz aktywność fotosyntezy,

– arginina stymuluje rozwój systemu korzeniowego,

– kwas asparginowy uczestniczy we wszystkich procesach metabolicznych roślin, jest także źródłem azotu,

– glicyna spełnia funcję chelatu, dzięki czemu składniki pokarmowe są łatwo dostępne i szybko pobierane przez roślinę,

– kwas glutaminowy jest prekursorem aminokwasów, stymuluje wzrost roślin w początkowych stadiach rozwoju i zwiększa przyswajalność azotu

-walina wzmacnia system odpornościowy roślin w sytuacjach stresowych.

Aminokwasy wpływają także na jakość i  dojrzewanie owoców – szczególnie metionina , która reguluje aktywność wytwarzania przez rośliny etylenu.

Pozyskiwanie aminokwasów

Pozyskiwanie aminokwasów do celów nawozowych jest procesem trudnym, wymaga ogromnej wiedzy o fizjologii roślin i skomplikowanej aparatury. Niezmiernie istotne jest, aby w procesie otrzymywania aminokwasów nie straciły one swojej aktywności biologicznej. Najaktywniejsze biologicznie i najcenniejsze są L –aminokwasy pochodzenia roślinnego. Uzyskuje się je w drodze fermentacji materiału roślinnego. W nawozie pełnią one rolę nośnika organicznego – chelatora, który umożliwia szybkie i niezwykle wydajne dostarczanie roślinom składników pokarmowych. Aminokwasy tworzą z nimi bardzo małe, elektrycznie obojętne cząsteczki, co przyśpiesza wchłanianie i transport składników mineralnych wewnątrz rośliny.

Dlaczego aminokwasy są skutecznym nośnikiem składników pokarmowych?

Molekuły aminokwasów w odróżnieniu od soli technicznych czy syntetycznych chelatów są elektrycznie obojętne, dzięki czemu mogą być transferowane w komórce rośliny przez Ectodesmy do membrany plazmatycznej (plasmalemma). Końcowa absorpcja minerałów z plazmalemmy do cytoplazmy jest możliwa dzięki aminokwasom zawartym w nawozie. W związku z tym czas pobrania składników pokarmowych z nawozów, w których składniki pokarmowe są skompleksowane aminokwasami jest bardzo krótki i wynosi 2-4 godziny. Ponadto wykorzystanie składników pokarmowych jest bliskie 100%. Aminokwasy pochodzenia roślinnego, dzięki pełnej kompatybilności z metabolizmem nawożonych roślin zapewniają szybki i łatwy transport składników pokarmowych wewnątrz roślin do miejsc w których jest największy deficyt danego składnika pokarmowego. Aminokwasy zwiększają wykorzystanie nawozów mineralnych, szczególnie azotowych dzięki czemu zdecydowanie zmniejsza się w  warzywach czy owocach zawartość szkodliwych azotanów.

Nawozy z aminokwasami

  • metalosate_caMetalosate Calcium zawiera 6% Ca tj. 8,4%CaO skompleksowanego zestawem aminokwasów roślinnych. Metalosate Calcium jest bardzo przydatny do poprawy zaopatrzenia w wapń warzyw kapustnych, pomidorów, papryki, ogórków i ziemniaków. Wysoka zawartość aminokwasów w nawozie oprócz wysokiej skuteczności w  poprawie zaopatrzenia w wapń, stymuluje syntezę chlorofilu, pobieranie składników pokarmowych z gleby i wzrost roślin. Nawóz zwiększa także odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne. Stosujemy go w dawce 2L/ha
  • Metalosate Potassium zawiera 24% K2O skompleksowanego aminokwasami. Nawóz jest skuteczny w likwidacji metalosate_Potassiumniedoborów potasu, który aktywuje gospodarkę enzymatyczną roślin, gospodarke wodną oraz gromadzenie cukrów.
    Nawóz zastosowany na początku suszy usprawnia aktywność aparatów szparkowych i reguluje gospodarkę wodną roślin, zmniejszając straty wody. Stosujemy go w dawce 2-4 L/ha. Metalosate Potassium jest szczególnie przydatny do nawożenia ziemniaków, buraków, warzyw kapustnych, cebuli, pomidorów i papryki. Metalosate Potassium poprawia wybarwienie owoców i warzyw (pomidor, papryka) oraz ich jakość . Po zastosowaniu nawozu wzrasta zawartość cukru i skrobi w owocach.
  • aminofortAminofort jest płynnym nawozem aminokwasowym otrzymywanym w procesie hydrolizy enzymatycznej  materiału zwierzęcego. Zawiera 11% azotu, 30% aminokwasów, w tym 8% wolnych aminokwasów. Nawóz można stosować samodzielnie w sytuacjach stresowych, w dawce 3-5L/ha. Może być również dodawany w ilości 1-3 l/ha do nawozów dolistnych w celu przyspieszenia ich pobierania i podniesienia skuteczności działania.

 

  • aminopoolAminopool 70 jest nawozem aminokwasowym rozpuszczalnym w wodzie, otrzymywanym w procesie hydrolizy  naturalnych białek. Nawóz zawiera 80% substancji organicznej, 11%azotu, 70% wolnych aminokwasów. Nawóz polecamy stosować samodzielnie w sytuacjach stresowych, w dawce 0,25-2,5kg/ha oraz jako dodatek do innych nawozów, w dawce 100g nawozu/100L wody.

Dodawaj aminokwasy do zabiegów

Dodatek aminokwasów do nawozów dolistnych poprawia ich wchłanianie przez liście i korzenie, zapewnia szybszy transport w roślinie i lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Dodatek aminokwasów do środków ochrony roślin ogranicza stres powstały po ich zastosowaniu oraz podnosi skuteczność ochrony.

Należy jednak pamiętać o tym ,że stosowanie aminokwasów nie zastąpi nam wszystkich błędów i oszczędności popełnionych w nawożeniu upraw, a ich nadmierne stosowanie może być wręcz niekorzystne dla roślin.

Krzysztof Zachaj