Komunikat warzywniczy BCS z dnia 16.09.2014 – szkodniki

Zagrożenia dla warzyw kapustnych

W dniu 16.09.2014 został wydany komunikat dotyczący ochrony kapusty i marchwi przed szkodnikami.

Mszyca kapuściana (Brevicoryne brassicae).

Mszyca kapuściana

Mszyca brzoskwiniowa (Myzus persicae)

Żerują na roślinach w  koloniach. Opanowane liście skręcają się i odbarwiają w miejscu żerowania. Jeśli  mszyce zasiedlą środkowe liście, kapusta nie wiąże główki, a kalafior i brokuły róż. Przy bardzo silnym zaatakowaniu młode rośliny mogą zamierać. Progiem zagrożeniem jest 5-6 mszyc 10 roślinach.

Profilaktyka i zwalczanie

W okresie wegetacji konieczne jest zwalczanie chwastów żywicielskich, na których mogą zimować jaja oraz rozwijają się mszyce. W momencie pojawienia się mszyc należy rozpocząć opryskiwanie roślin środkami mszycobójczymi, powtarzając zabiegi w miarę potrzeby.

Zwalczanie – polecamy preparaty :

  • Proteus 110 OD – Do ochrony plantacji warzyw kapustnych przeciwko wyżej wymienionym szkodnikom. Stosowany w dawce 0,75 l/ha działa na szkodniki kontaktowo w trakcie oprysku i systemicznie w roślinie.
  • Movento 100 SC – Do ochrony przeciwko mszycą w uprawach warzyw kapustnych w dawce 0,75 l/ha. Przypominamy również o pozytywnym działaniu preparatu Movento 100 SC na ograniczanie populacji śmietki kapuścianej.

W całej Polsce szczególnie na terenach o dużym zagęszczeniu upraw warzyw kapustnych stwierdzono obecność motyli i gąsienic:

Tantniś krzyżowiaczek (Plutella maculipennis)

Szkody wyrządzają gąsienice (do 12 mm długości), jasnozielone z wyraźną segmentacją ciała i ciemną głową.

tarniś krzyżowiaczek

Bielinek rzepnik (Pieris rapae) i Bielinek kapustnik

Zwalczanie:

Zabieg opryskiwania należy wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic, które są bardziej wrażliwe na insektycydy. Do zwalczania gąsienic w warzywach kapustnych polecamy insektycydy Decis Mega 050 EW w dawce 0,15 L/ha oraz Proteus 110 OD w dawce 0,75 l/ha.

Marchew

W całej Polsce trwa lot kolejnego pokolenia

Bawełnicy topolowo-marchwianej (Pemphigus phoenix):

bawełnica topolowo-marchwiowa

Monitorowanie

Jest gatunkiem dwudomowym. Od czerwca uskrzydlone osobniki zaczynają przelatywać na plantacje marchwi. Zasiedlanie korzeni marchwi rozpoczyna się od początku sierpnia i trwa do pierwszych przymrozków. Rozwija się około 6- 9 pokoleń. Na korzeniach żerują pod białą, watowatą woskowiną. Skutkiem żerowania mszyc, przy braku widocznych symptomów uszkodzenia roślin jest zahamowanie wzrostu korzeń. W okresie jesiennym osobniki wracają na topole. Jest to gatunek mszycy, który na cięższych glebach. Może powodować większe straty w plonie (około 50 % masy) niż połyśnica marchwianka.

Progiem zagrożenia jest obecność średnio 25 bawełnic na jednym korzeniu.

Kontrolę obecności tego szkodnika na korzeniach marchwi prowadzi się przy pomocy „odkrywek”. Należy w 3-4 miejscach na odcinku 0,5 m rzędu wykopać marchew i dokładnie obejrzeć korzenie. Jedna kolonia tej mszycy- obecność „białej waty” – jest sygnałem do wykonania zabiegu opryskiwania. Zabieg należy powtórzyć po 10 dniach.

Zwalczanie:

Do zwalczania Bawełnicy topolowo-marchwiowej polecamy preparat  Proteus 110 OD w dawce 0,75 L/ha. Okres karencji w marchwi to tylko 7 dni.