Komunikat warzywniczy BCS z dnia 02.07.2013 – choroby

W dniu 2.07.2013 roku został wydany komunikat dotyczący ochrony upraw pomidora i cebuli przed chorobami.

  • Pomidor: Na pomidorach w uprawie polowej istnieje realne zagrożenie pojawienia się zarazy ziemniaka. Stwierdzono już w Polsce pierwsze objawy tej choroby na plantacjach ziemniaka, które stanowią poważne źródło infekcji organizmu Phytophthora infestans. Pomidory należy już chronić stosując opryskiwanie fungicydami zapobiegawczo a w przypadku pojawienia się pierwszych objawów na pomidorach interwencyjnie. Do zapobiegawczego systemu ochrony stosuje się fungicydy kontaktowe zawierające mankozeb, chlorotalonil czy tlenochlorek miedziowy. W przypadku stosowania interwencyjnego poleca się między innymi Mildex 711,9 WG w dawce 2-2,5 kg /ha. Przy małym nasileniu choroby wystarczy niższa dawka, natomiast w przypadku wystąpienia objawów zarazy ziemniaka na wielu roślinach w łanie dawkę należy zwiększyć.
  • Cebula: Na cebuli nadal jest zagrożenie pojawienia się mączniaka rzekomego. Z chwilą obserwowania pierwszych objawów poleca się: Mildex 711,9 WG w dawce 2-2,5 kg /ha lub Infinito 687,5 SC 1,6 l/ha a także inne środki dopuszczone do stosowania w uprawie cebuli na mączniaka rzekomego.