Komunikat warzywniczy BCS z dnia 15.07.2013 – choroby

W dniu 15.07.2013 wydano komunikat dotyczący ochrony upraw cebuli, pomidorów, ogórków oraz marchwi przed chorobami.

  • Cebula:     Na cebuli istnieje duże zagrożenie ze strony mączniaka rzekomego Peronospora destructor. Istotne w zwalczaniu choroby są liczne lustracje na plantacjach cebulowych w poszukiwaniu objawów chorobowych. Są to owalne plamy na liściach i występujący szarawy nalot zarodnikującej grzybni. Najlepiej obserwacje przeprowadzać w godzinach rannych a wówczas można zauważyć zarodnikowanie jako szary nalot w rejonie plam. W przypadku zaobserwowania takich objawów rośliny powinno się opryskiwać środkami o działaniu interwencyjnym . Szczególnie poleca się środek Mildex 711,9 WG w dawce 2,5 kg/ha lub Infinito 687,5 SC w dawce 1,6 l/ha. Także inne środki stosowane interwencyjnie powinny być używane przemiennie.     Zgnilizna szyjki cebuli jest także dużym zagrożeniem na plantacji cebuli. W tym przypadku poleca się ochronę cebuli środkiem zawierającym azoksystrobinę.
  • Pomidory w uprawie polowej:     Nadal istnieje zagrożenie pojawieniem się zarazy ziemniaka i alternariozy na pomidorach w uprawie polowej. Należy realizować program opryskiwania przemiennego pomidorów różnymi polecanymi fungicydami o zróżnicowanym składzie substancji aktywnych. Szczególnie poleca się środek Mildex 711,9 WG w dawce 2,5 kg/ha.
  • Ogórki:     Na ogórkach w uprawie polowej jest zagrożenie przez mączniak rzekomy. Poleca się do ochrony opryskiwanie ogórków dostępnymi fungicydami ze szczególnym uwzględnieniem skutecznych środków: Infinito 687,5 SC w dawce 1,6 l/ha oraz Mildex 711,9 WG w dawce 2,5 kg/ha.
  • Marchew:     Należy prowadzić lustracje pod kątem pojawu alternariozy i mączniaka prawdziwego. W najbliższy czasie może być konieczne wykonanie pierwszych zabiegów. Przypominamy, że do zwalczania tych chorób polecany jest fungicyd Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha oraz nowość w ochronie marchwi, preparat Nativo 75 WG, który jest polecany w dawce 0,3 kg/ha.