Komunikat warzywniczy BCS z dnia 17.05.2015 – połyśnica marchwianka

Rozpoczął się nalot pierwszego pokolenia Połyśnicy marchwianki. W poniższym komunikacie przedstawiono charakterystykę gatunku oraz sposoby zwalczania połyśnicy marchwianki.

Połyśnica marchwianka (Psila rosae)

Szkody wyrządzają larwy. Pierwsze pokolenie wyrządza szkody w okresie wschodów roślin. Jedna larwa może zniszczyć około 10 roślin w rzędzie. Larwy połyśnicy marchwianki żerują na marchwi, pietruszce, selerze i pasternaku. Larwa jest walcowata , jasnożółta, długości około 7 mm. Samice składają jaja, tuż przy roślinie. Po 8-14 dniach wylęgają się larwy, które wgryzają się do korzeni. Drugie pokolenie pojawiaja się na przełomie lipca i sierpnia.

Monitorowanie występowania połyśnicy marchwianki

połyśnica marchwianka
próg zagrożenia dla pierwszego pokolenia połyśnicy marchwianki należy określić na podstawie odłowionych muchówek

Zabiegi opryskiwania należy wykonać na podstawie monitoringu przy pomocy żółtych tablic lepowych. Tablice należy ustawić na brzegach pola (20-30 cm od brzegu), po 3-4 z każdej strony pola. Tablice należy przeglądać codziennie i liczyć ilość odłowionych muchówek (połyśnicy marchwianki). Dorosłe muchówki maja długość około 5 mm. Tułów i odwłok jest koloru czarnego, a część głowy, czułki i odnóża koloru rudego (rdzawego). Odwłok jest szpiczasto zakończony. Progiem zagrożenia dla pierwszego pokolenia jest odłowienie od 1 do 2 (średnia z kilku tablic – na plantacjach o powierzchni od 1 do 2 ha rozstawiamy 5 tablic) muchówek przez kolejne 3 dni. Należy wykonać 2 zabiegi opryskiwania co 7 dni jednym z zalecanych insektycydów.

Zwalczanie połyśnicy marchwianki

Do ochrony plantacji marchwi przed połyśnicą marchwianką zalecamy preparat Proteus 110 OD w dawce 0,75 l/ha działający na szkodniki kontaktowo w trakcie oprysku i systemicznie w roślinie.