Komunikat warzywniczy BCS z dnia 8.10.2013 – choroby

Uprawa: różne gatunki warzyw kapustnych
Na warzywach kapustnych może pojawiać się pokolenie jesienne dwóch gatunków mszyc. Żerują na roślinach w koloniach, liście są skręcone i odbarwione w miejscu żerowania. Chętnie zasiedlają młode liście. Główki i róże na których żerują mszyce tracą wartość handlową.

  • Mszyca kapuściana (Brevicoryne brassicae)     Osobniki bezskrzydłe są niewielkie, do 2 mm długości, szarozielone, z szarym woskowym nalotem, z dwoma rzędami ciemnych plamek na grzbiecie. Osobniki uskrzydlone mają głowę i tułów czarne i zielony odwłok.
  • Mszyca brzoskwiniowa (Myzus persicae)     Osobniki bezskrzydłe są żółtozielone, zielone lub różowe, długości 1,8-3,0 mm. Osobniki uskrzydlone mają ciemną głowę i tułów oraz oliwkowozielony odwłok. Larwy podobne do osobników dorosłych, są od nich tylko nieco mniejsze. Mszyce żerujące na sałacie gruntowej są oliwkowe.

Zwalczanie

Po stwierdzeniu obecności mszyc na plantacji, próg zagrożenia 10% opanowanej plantacji, zaleca się wykonanie zabiegu opryskiwania np. preparatem Proteus 110 OD w dawce 0,75 l/ha lub preparatem Movento 100 SC w dawce 0,75 L/ha, który jest selektywny dla organizmów pożytecznych. Zabiegu opryskiwania Proteusem nie należy odkładać na późniejszy termin, ponieważ po 10-14 dni od pojawienia się pierwszych mszyc na roślinach pojawią się naturalni wrogowie mszyc: biedronki, złotooki, mszycarze, kusakowate i bzygowate.

Profilaktyka

Po zbiorze plonu niszczyć lub głęboko przyorać resztki na których zimują jaja mszyc. Zwalczać chwasty żywicielskie, na których mogą zimować jaja oraz rozwijają się mszyce.
Ograniczanie liczebności mszyc w sezonie wegetacyjnym, zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób pochodzenia wirusowego i niektórych chorób bakteryjnych.