Komunikat warzywniczy BCS z dnia 5.08.2014 – szkodniki

Marchew, pietruszka, seler

W najbliższych dniach spodziewamy się wylotu drugiego pokolenia połyśnicy marchwianki. Larwy tej muchówki wyrządzają największe szkody w uprawie marchwi ale stanowią zagrożenie również w uprawach pietruszki korzeniowej i selera.

Połyśnica marchwianka (Psila rosae)

Larwy żerują na marchwi, pietruszce, selerze i pasternaku. Larwa jest walcowata , jasnożółta, długości około 7 mm. Samice składają jaja, tuż przy roślinie. Po 8-14 dniach wylęgają się larwy, które wgryzają się do korzeni.

Monitorowanie

Zabiegi opryskiwania należy wykonać na podstawie monitoringu przy pomocy żółtych tablic lepowych. Tablice należy ustawić na brzegach pola (20-30 cm od brzegu), po 3-4 z każdej strony pola. Tablice należy przeglądać codziennie i liczyć ilość odłowionych muchówek. Dorosłe muchówki maja długość około 5 mm. Tułów i odwłok jest koloru czarnego, a część głowy, czułki i odnóża koloru rudego (rdzawego). Odwłok jest szpiczasto zakończony. Progiem zagrożenia dla pierwszego pokolenia jest odłowienie od 1 do 2 (średnia z kilku tablic – na plantacjach o powierzchni od 1 do 2 ha rozstawiamy 5 tablic) muchówek przez kolejne 3 dni. Należy wykonać 2 zabiegi opryskiwania co 7 dni jednym z zalecanych insektycydów.

Ochrona chemiczna.

Do ochrony plantacji marchwi przed Połyśnicą Marchwianką zalecamy preparat  Proteus 110 OD w dawce 0,75 l/ha działający na szkodniki kontaktowo w trakcie oprysku i systemicznie w roślinie.

Połyśnica marchwianka – muchówka
Połyśnica marchwianka – muchówka

Marchew

Bawełnica topolowo-marchwiana (Pemphigus phoenix):

Szkodnik wyrządza szkody tylko na marchwi.

Monitorowanie

Jest gatunkiem dwudomowym. Od czerwca uskrzydlone osobniki zaczynają przelatywać na plantacje marchwi. Zasiedlanie korzeni marchwi rozpoczyna się od początku sierpnia i trwa do pierwszych przymrozków. Rozwija się około 6- 9 pokoleń. Na korzeniach żerują pod białą, watowatą woskowiną. Skutkiem żerowania mszyc, przy braku widocznych symptomów uszkodzenia roślin jest zahamowanie wzrostu korzeń. W okresie jesiennym osobniki wracają na topole. Jest to gatunek mszycy, który na cięższych glebach. Może powodować większe straty w plonie (około 50 % masy) niż połyśnica marchwianka.

Progiem zagrożenia jest obecność średnio 25 bawełnic na jednym korzeniu.

Kontrolę obecności tego szkodnika na korzeniach marchwi prowadzi się przy pomocy „odkrywek”. Należy w 3-4 miejscach na odcinku 0,5 m rzędu wykopać marchew i dokładnie obejrzeć korzenie. Jedna kolonia tej mszycy- obecność „białej waty” – jest sygnałem do wykonania zabiegu opryskiwania. Zabieg należy powtórzyć po 10 dniach.

Ochrona

Do zwalczania Bawełnicy topolowo – marchwiowej polecamy preparat  Proteus 110 OD w dawce 0,75 L/ha. Okres karencji w marchwi to tylko 7 dni

Warzywa kapustne:

Gnatarz rzepakowiec (Athalia colibri):

Szkodnik warzyw kapustnych (szczególnie kapusty pekińskiej), rzodkiewki uprawianej na zbiór jesienny. Larwy wyglądem przypominające gąsienice motyli. Larwy są bardzo żarłoczne. Jeśli żerują na młodych roślinach, to po kilku dniach pozostają tylko grube łodygi. Starsze rośliny mają zeszkieletowane liście. Plantacje powinny być lustrowane co 2-3 dni – do końca września.

Brak zarejestrowanych środków do ochrony.

Gnatarz rzepakowiec
Gnatarz rzepakowiec

Śmietka kapuściana (Delia radicum):

Przypominamy o stale utrzymującym się zagrożeniu upraw warzyw kapustnych ze strony śmietki kapuścianej.

Ochrona

Przypominamy, że do zwalczania śmietki można wykorzystać  Proteus 110 OD w dawce 0,75 L/ha. Okres karencji dla Proteusa 110 OD w kapustnych to 14 dni (kapusta głowiasta 7 dni).

Larwy śmietki żerujące na korzeniu
Larwy śmietki żerujące na korzeniu

Miniarka porówka.

Szkody wyrządzają larwy, które wygryzają w porach z góry na dół długie chodniki. W miejscu żerowania uszkodzona tkanka gnije. Na końcu korytarza jesienią będzie można zobaczyć brązowe bobówki, wewnątrz których znajdują się poczwarki.

Ochrona

Pierwszy zabieg zwalczania należy przeprowadzić między 10 a 15 sierpnia. Następne dwa, co 10 dni. Środki stosowane do zwalczania śmietki cebulanki chronią pory przed miniarkami.

Larwa miniarki porówki

Śmietka cebulanka

Na plantacjach cebuli szkody mogą wyrządzić larwy II pokolenia śmietki cebulanki. Samice składają jaja na cebule uszkodzone mechanicznie (np. podczas prac pielęgnacyjnych) lub inne szkodniki (np. rolnice), gnijące albo porażone przez choroby. Larwy bardzo często żerują w cebulach do zbiorów i są przenoszone do przechowalni.

Ochrona

Zabieg opryskiwania należy wykonać po stwierdzeniu obecności jaj śmietki cebulanki, preparatem zalecanym do ochrony zgodnie z programem ochrony roślin warzywniczych

Wciornastek tytoniowiec

W całej Polsce trwają zbiory zbóż co powoduje intensywny lot wciornastka tytoniowca, który w tym okresie najchętniej zasiedla uprawy cebuli i pora. Szkodnik ten będzie żerował do zbioru oraz razem z cebulą zostanie przeniesiony do przechowalni. Szkody wyrządzają osobniki dorosłe (czarne lub brunatne) i larwy (jasnożółte). Objawem żerowania są drobne, podłużne białosrebrzyste plamy. Szczypior w miejscu żerowania wciornastków załamuje się i zasycha wcześniej niż zdrowe rośliny.

Ochrona

Zabiegi opryskiwania należy wykonać 2 lub 3 razy, co 7 dni preparatami zalecanymi do ochrony zgodnie z programem ochrony roślin warzywniczych

Szczypior załamany na skutek żerowania wciornastków
Szczypior załamany na skutek żerowania wciornastków

Objawy żerowania wciornastka tytoniowca na cebuli.
Objawy żerowania wciornastka tytoniowca na cebuli.