Komunikat warzywniczy z dnia 18.05.2015 – sucha zgnilizna kapustnych

Doradcy agrotechniczni sygnalizują infekcje spowodowane przez suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingam). Straty w plonie wynoszą przeciętnie 15–20%, ale przy silnym porażeniu sięgają nawet 75%. Oznaki choroby występują na 10–15% roślin. Szkodliwość choroby związana jest głównie z uszkodzeniami podstawy łodyg, co prowadzi do przedwczesnego zasychania, osypywania się nasion oraz wylegania roślin utrudniając zbiór.

sycha zgnilizna kapustnych sucha zgnilizna kapustnych

sucha zgnilizna kapustnych mapa zagrożenia

Polecane środki do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych

  • Orius Extra 250 EW – dawka 1,0 l/ha
  • Syrius 250 EW – dawka 1,0 l/ha
  • Tenore 400 EW – dawka 1,0 l/ha
  • Zamir 400 EW – dawka 1,0 l/ha