Komunikat warzywniczy z dnia 19.03.2015 – sucha zgnilizna kapustnych

Straty w plonie spowodowane przez suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingam) wynoszą przeciętnie 15-20 %, ale przy silnym porażeniu sięgają nawet 75%. Oznaki choroby występują na 10-15% roślin.

Szkodliwość choroby związana jest głównie z uszkodzeniami podstawy łodyg, co prowadzi do przedwczesnego zasychania, osypywania się nasion oraz wylegania roślin utrudniając zbiór.

sucha zgnilizna kapustnych

sucha zgnilizna kapustnych

Do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych rekomendujemy:

Orius Extra 250 EWOrius extra

Syrius 250 EW

Tenore 400 EW

Zamir 400 EW