Lentagran 45 WP – nowa strategia ochrony cebuli przed chwastami

cebula1Cebula wymaga zabezpieczenia herbicydami, bez użycia których jej uprawa jest trudna. Listę środków zalecanych do ochrony cebuli przed chwastami powiększył Lentagran 45 WP. Środek ten to  herbicyd kontaktowy pobierany przez liście i w niewielkim stopniu przemieszczany w roślinach. Działa on szybko, hamując fotosyntezę; zamieranie chwastów widać  po 4–7 dniach.

herbicyd w uprawie cebuli lentagranCharakterystyka herbicydu Lentagran 45WP

Herbicyd przeznaczony do stosowania wcześnie po wschodach chwastów, począwszy od fazy liścieni, ale najskuteczniej są zwalczane w fazie 2–4 liści.

Spektrum działania preparatu Lentagran 45 WP

Lentagran  45 WP jest szczególnie przydatny do niszczenia chwastów w zachwaszczeniu wtórnym w drugiej połowie wegetacji, takich jak: szarłat szorstki, żółtlica drobnokwiatowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, psianka  czarna. Do odpornych należą: fiołek polny, gorczyca polna, samosiewy rzepaku, chwasty jednoliścienne, perz i inne gatunki wieloletnie. Roczne chwasty jednoliścienne są uznawane za odporne, ale po zabiegu jest ich mniej, bo małe siewki chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych do fazy 1–2 liści są uszkadzane.

Działanie herbicydu na chwasty jednoliścienne

W przypadku wschodów chwastów jednoliściennych, kiedy jest uzasadnione zastosowanie zalecanego graminicydu (np. Agil 100 EC , Leopard 05 EC ), opryskiwać nim trzeba po kilku dniach od aplikacji Lentagranu 45 WP. Użycie graminicydu bezpośrednio przed zabiegiem Lentagranem 45 WP, a także w mieszaninie z tym środkiem może uszkadzać cebulę. Odporność roślin uprawnych na ten herbicyd zależy od fazy wzrostu i pokrycia skórki liści nalotem woskowym. Stąd po środkach rozpuszczających wosk Lentagran 45 WP lepiej stosować nie wcześniej niż po 10 dniach.

Stosowanie preparatu w uprawie cebuli

Rośliny należy opryskiwać wtedy, gdy nie są wilgotne, po ustąpieniu rosy i nie wcześniej niż po 48 godzinach od deszczu lub nawadniania. Najlepiej popołudniu, w temperaturze poniżej 25˚C. Skuteczność jest tym lepsza, im więcej małych siewek chwastów jest w czasie  zabiegu. Przy dłużej trwającej suszy dobrze jest pobudzić chwasty do wschodów nawadnianiem na kilka dni przed stosowaniem środka.

Dawkowanie herbicydu

Na etykiecie Lentagranu 45 WP jest zapis, że należy go stosować po wschodach lub po sadzeniu warzyw, przy czym zalecana dawka jednorazowa powinna się mieścić w zakresie 1,5–1,66 kg/ha i nie może przekraczać 1,66 kg/ha. Na własną odpowiedzialność stosującego zalecaną porcję można aplikować w dawkach dzielonych, podobnie jak jest to zalecane w innych krajach. Dla poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów można używać na własną odpowiedzialność Lentagranu 45 WP w mieszaninach z innymi herbicydami. Okres karencji wynosi 28 dni.

Zabiegi po wschodach  cebuli

Lentagran 45 WP jest jednym z ważniejszych herbicydów zalecanych po wschodach cebuli w krajach Unii Europejskiej. W zabiegu jednorazowym zalecane dawki najlepiej stosować w fazie 3–4 liści cebuli i unikać opryskiwania w fazie powyżej 7 liści. Środek jest też  zalecany w dawkach dzielonych: w 2 dawkach (po 0,75 kg/ha) lub w 3 zabiegach po przejściu fazy flagi (gdy jest wyraźnie widoczny 1 liść właściwy i osiągnie on długość 3–4 cm), co 14 dni, po 0,5 kg/ha  (łączna dawka to 1,5kg/ha).

Lentagran 45 WP w konfiguracji z innymi herbicydami

Zaleca się też system dawek dzielonych mieszaninami Lentagranu 45 WP z innymi herbicydami (pendimetalina, chloroprofam)w odstępach 5–7 dni w 4 zabiegach, np. po ukazaniu się 1 liścia właściwego (długość 3–4 cm) cebuli w pierwszych dwóch zabiegach dawką 0,25 kg/ha z pendimetaliną (np. w formie Stompu 400 SC 0,5 l/ha, co odpowiada dawce ok. 0,6 l/ha Stompu 330 EC ) i chloroprofamem. W kolejnych 2 zabiegach zwiększa się dawkę Lentagranu do 0,5 kg/ha, dodając chloroprofam i pendimetalinę.

Wykonywanie zabiegów powschodowych herbicydem Lentagran 45 WP

Powschodowe zabiegi Lentagranem 45 WP, niezależnie od dawek i sposobu stosowania, muszą być  poprzedzone zabiegami bezpośrednio po siewie zalecaną pendimetaliną (np. Stomp 330 EC , Pendigan 330 EC ) i na 2–3 dni przed wschodami glifosatem (np. Roundup 360 SL). W przypadku stosowania po wschodach cebuli Lentagranu 45 WP w mieszaninie z pendimetaliną jej dawki zalecane po siewie cebuli nie powinny przekraczać 2,25 l/ha.

plantacja cebuli

Prof. dr hab. Adam Dobrzański

Instytut Ogrodnictwa , Skierniewice

Polecane artykuły:

magazyn doradca warzywniczy