Nawożenie potasem – konieczne w uprawie polowej warzyw

Jakość uprawianych warzyw jest bardzo istotnym parametrem w żywieniu człowieka. Warzywa powinny odznaczać się wysoką wartością biologiczną, przyjemnym zapachem, smakiem oraz wysoką zawartością witamin i składników mineralnych.

Rola potasu w roślinie

W porównaniu z innymi roślinami uprawnymi warzywa charakteryzują się wyższą zawartością wody, niekiedy nawet powyżej 90%. W związku z tym, oprócz innych makroelementów, kluczowa rolę w ich odżywianiu odgrywa potas. To on odpowiedzialny jest za prawidłową gospodarkę wodną. Aktywuje pracę wielu enzymów, ponad 60 różnych procesów enzymatycznych regulowanych jest przez jon potasowy. Pod wpływem potasu zwiększa się aktywność fotosyntezy i szybkość odprowadzania asymilatów z liści do innych organów. Wpływa na tempo syntezy białek, węglowodanów oraz tłuszczów. Potas podnosi odporność roślin na różnego rodzaju stresy zarówno biotyczne i abiotyczne. Jon potasowy towarzyszy w transporcie azotu.

Jak zatem widać rola potasu w uprawie warzyw jest bezsprzeczna. Z punktu widzenia rośliny pobieraną formą potasu jest jon K+. Przyglądając się asortymentowi nawozów zauważamy, że nośnikiem tego składnika może być zarówno chlorek jak i siarczan.

Jaką formę nawozu wybrać – tańszą chlorkową czy droższą siarczanową?

Większość warzyw wrażliwa jest na zawarty w nawozie chlor, szczególnie w wczesnych fazach rozwojowych. Chlor działa toksycznie na młody rozwijający się system korzeniowy, zakłóca wschody a w konsekwencji obniża jakość i wysokość plonu. Przystępując do wyboru nawozów powinniśmy wybrać nawóz bezchlorkowy, w którym nośnikiem potasu jest siarczan potasu. Stosowanie nawozów wieloskładnikowych opartych o siarczan potasu zapewnia także dostępność niezbędnej siarki. Do grupy warzyw wrażliwych na zawarty w nawozie chlor zaliczamy między innymi: ogórki, pomidory, paprykę, cebulę, czosnek, szpinak, sałatę, fasolę, kapustę, por. W uprawie tych warzyw nie powinno się stosować nawozów opartych na soli potasowej.

Kiedy stosujemy nawóz w dawkach dzielonych?

Na szczególną uwagę zasługują ziemniaki. W tym przypadku możemy zastosować nawożenie potasem w formie dawek dzielonych. Połowę zaplanowanej dawki nawozu potasowego podajemy jesienią w formie chlorkowej. Przez okres zimowy zawarty w nawozie chlor zostaje wypłukany i przemieszczony do głębszych warstw gleby. W skutek tego przestaje być niebezpieczny dla młodych roślin. Pozostałą część dawki potasu stosujemy wiosną w formie siarczanowej. Zapewniamy w ten sposób optymalną dostępność potasu jednocześnie ograniczając koszty.

Nawozy bezchlorkowe – nawożenie roślin wrażliwych na chlor

Do sprawdzonych nawozów bezchlorkowych zaliczamy produkty belgijskiej firmy Rosier.Nawozy-Rosafert Jednym z surowców wykorzystywanych w produkcji nawozów ROSAFERT jest siarczan potasu.

Gama nawozów bezchlorkowych ROSAFERT obejmuję produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb uprawianej rośliny. Nawozy stosuje się w oparciu o analizy glebowe. Są w pełni bezpieczne dla uprawianych warzyw. Zapewniają optymalne zaopatrzenie w podstawowe makro i mikroelementy.

A. Kozera