Nawożenie startowe warzyw

nawożenie warzyw nawożenie startoweFosfor w uprawie warzyw jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego systemu korzeniowego, a u pomidorów, ogórków, papryki, fasoli, grochu itp. odpowiada za proces kwitnienia, wiązania owoców i nasion. Nawożenie startowe pozwala na precyzyjne dostarczenie tego ważnego pierwiastka.

Rola fosforu

Fosfor w roślinie jest źródłem energii niezbędnej do wszystkich procesów biochemicznych: fotosyntezy, oddychania, podziałów komórkowych i wzrostu roślin. Bardzo istotne jest, aby był on dostępny dla warzyw od momentu kiełkowania nasion, sadzenia bulw ziemniaków i rozsady.

Niedobory

Często jednak w okresie wschodów i  początkowego wzrostu jest zimno, występują nawet wiosenne przymrozki, co zdecydowanie ogranicza dostępność fosforu.

Objawy niedoboru fosforu

W rezultacie następują zaburzenia w pobieraniu fosforu, w związku z czym roślinom brakuje energii do syntezy chlorofilu. Pobieranie fosforu jest bardzo uzależnione od odczynu temperatury i odczynu gleby. Zarówno kwaśny, jak i zasadowy odczyn gleby drastycznie ograniczają dostępność fosforu dla roślin. Jest to pierwiastek mało ruchliwy w glebie. Największa absorpcja fosforu przez korzenie następuje w warunkach bezpośredniego kontaktu strefy włośnikowej z jonami fosforu. W przypadku azotu odległość ta może wynosić nawet 2 cm.

Rola cynku

Drugim bardzo ważnym w uprawie warzyw składnikiem jest cynk. Wpływa on na przemiany biochemiczne i podziały komórkowe zachodzące w stożku wzrostu młodych roślin. Ponadto dobre zaopatrzenie od samych wschodów warzyw czy ziemniaków w cynk zwiększa odporność roślin na niskie temperatury oraz poprawia wykorzystanie azotu. Dlatego też proponujemy stosowanie nawożenia startowego nawozem Microstar PZ , wraz z siewem nasion czy sadzeniem ziemniaków i rozsady warzyw.

Nawóz startowy Microstar PZ

Microstar PZ zawiera 10% N, 40% P2O5, 2% Zn oraz siarkę. Nawóz ma postać mikrogranulatu (0,5–1 mm), całkowicie rozpuszczalnego w wodzie. 1 kg nawozu zawiera około 1 000 000 mikrogranulek nawozu. Przy zakupie nawozu Microstar istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia lub kupna precyzyjnego dozownika do aplikacji nawozu firmy Delimbe. Dozownik ten jest prosty w montażu na siewniku. Posiadamy dozowniki 4-, 6- i 8-rzędowe.

nawóz startowy nawożenie precyzyjne

Fosfor przyswajalny w 100%

Fosfor w nawozie występuje w postaci połączeń organicznych, dzięki czemu jest dostępny dla roślin praktycznie w stu procentach, niezależnie od odczynu gleby. Precyzyjne dozowanie nawozu wraz z siewem nasion w dawce 20–30 kg/ha pozwala obniżyć dawki fosforu o 50%. Dodatkowo wysoka zawartość cynku zwiększa odporność roślin na wiosenne chłody oraz wykorzystanie fosforu i azotu z gleby. Bardzo korzystna jest także zawartość siarki, która jest niezbędna do budowy aminokwasów siarkowych, tj. metioniny, cysteiny, tryptofanu. Dlatego też jest ona niezbędna do właściwego wykorzystania nawozów azotowych.

Dzięki dostarczeniu łatwo dostępnych składników pokarmowych w Microstarze PZ rośliny od kiełkowania nasion rozwijają się prawidłowo, są mniej wrażliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak susza, chłody, nadmiar wody, oraz glebowe, jak kwaśny odczyn gleby czy złe stosunki wodno-powietrzne. W dalszym etapie rozwoju rośliny korzystają już z fosforu podanego rzutowo na całą powierzchnię pola.

Nawożenie startowe – sprawdzone rozwiązanie

Microstar PZ jest powszechnie stosowany do nawożenia startowego przez producentów kukurydzy, buraków cukrowych oraz warzyw w Niemczech, Belgii, Holandii i we Francji (w której w 2011 r. nawóz był stosowany na ok. 300 000 ha), dzięki czemu uzyskują oni wysokie i stabilne plony. Opłacalność stosowania nawozu Microstar jest szczególnie wysoka w przypadku uprawy warzyw na glebach o  nieuregulowanym pH, ciężkich i zlewnych wysokich cen nawozów, a taka sytuacja jest obecnie.

Więcej o nawożeniu startowym i nawozie Microstar PZ:

Szczegółowych informacji nt. technologii nawożenia warzyw Microstarem PZ udzielają:
Marcin Dębiński (tel. 509 165 927),
Piotr Murat (tel. 502 352 750).

Polecamy również:

magazyn doradca warzywniczy