Nawozy do biostymulacji warzyw

Zmienna pogoda – wiosenne przymrozki, a latem bardzo wysokie temperatury i deficyt wody – a w konsekwencji zahamowane wzrost i plonowanie upraw to czynniki stresogenne, z którymi producenci warzyw coraz częściej mają do czynienia. Warto zatem zapobiegać takim sytuacjom poprzez dostosowanie odczynu gleb do wymagań uprawianych roślin, poprawę zasobności gleb we wszystkie składniki pokarmowe i jej żyzności oraz poprzez zwiększenie jej pojemności wodnej i sprawności biologicznej.

Iwona Polewska-Jankowiak, 
Krzysztof Zachaj

Na glebach w dobrej kulturze, żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe i sprawnych biologicznie skutki deficytu wody, wiosennych chłodów lub wysokich temperatur latem stwarzają mniej problemów niż na glebach o niskim pH, ubogich w próchnicę. Jednak w tych nieprzewidywalnych czasach trzeba być przygotowanym na sytuacje stresowe dla roślin i wybrać nawozy, które pomogą złagodzić skutki stresu i zapewnić prawidłowy metabolizm roślin, a tym samym uzyskać wysokie i dobre jakościowo plony warzyw, nawet w trudnych warunkach.

Poznaj nawozy do biostymulacji warzyw

Rosahumus

Jest nawozem organiczno-mineralnym, zawierającym kwasy humusowe, potas i żelazo. Otrzymuje się go w procesie alkalicznej ekstrakcji leonardytów – kopaliny będącej formą pośrednią między torfem a węglem brunatnym. Rosahumus zawiera 85% kwasów humusowych, 12% K2O i 0,6% żelaza. Kwasy humusowe z Rosahumusu szczególną bioaktywnością pięciokrotnie przewyższają kwasy humusowe z innych źródeł materii organicznej. Substancja organiczna zawarta w oborniku czy kompoście w większości ulega mineralizacji, w mniejszej części humifikacji prowadzącej do powstania próchnicy, w tym kwasów humusowych. Rosahumus działa jak środek kondycjonujący glebę, biokatalizator procesów glebowych i biostymulator rozwoju roślin. Jego działanie jest długookresowe, co potwierdzają prowadzone badania. Stosowanie Rosahumusu jest szczególnie efektywne we wszystkich gospodarstwach o niskiej zawartości próchnicy, w których nie aplikuje się obornika. Kwasy humusowe zawarte w nawozie Rosahumus pozytywnie wpływają na żyzność gleb i wzrost roślin ze względu na wysoką sorpcję wymienną kationów, zawartość tlenu i dużą pojemność wodną. Ponadto:

 • 
poprawiają strukturę gleb i stosunki wodno-powietrzne, a na glebach ciężkich i zlewnych zapewniają lepsze przewietrzanie gleby i retencję wody,
 • 
zwiększają pojemność wodną 
gleb lekkich,
 • 
zmniejszają zagrożenie suszą,
 • 
zapobiegają erozji i powierzchniowym spływom wody,
 • 
aktywizują rozwój mikroorganizmów glebowych,
 • 
zwiększają dostępność składników pokarmowych,
 • 
zatrzymują rozpuszczone nawozy mineralne w strefie korzeniowej, zmniejszają ich wypłukiwanie,
 • 
działają jak naturalny chelat jonów metali (wapń, żelazo, magnez, potas, mangan), dzięki temu ułatwione jest ich pobieranie przez rośliny,
 • 
stymulują rozwój systemu korzeniowego roślin,
 • 
stymulują rozwój i rozprzestrzenianie się pożytecznych mikroorganizmów glebowych, np. Azotobacter, Nitrosomonas, Bacillus, Aspargillus, Pseudomonas putida.

Rosahumus należy stosować w formie oprysku gleby w zespole uprawek przedsiewnych, w dawce 3–6 kg/ha.

Maral

To nawóz bogaty w składniki pokarmowe NPK 6-5-5 i cynk (1%) w formie łatwo dostępnej dla roślin uprawnych oraz kompleks Ryzea – ekstrakt bioaktywnych molekuł z alg Ascophyllum nodosum, Laminaria digitata i Fucus spp., pochodzących z Oceanu Atlantyckiego. Środki chelatujące zawarte w nawozie, czyli kwas alginowy i aminokwasy, promują wchłanianie i translokację składników odżywczych w roślinie. Dzięki wyjątkowej metodzie ekstrakcji, wykorzystującej mikronizację zebranych alg i różnicę ciśnień w ekstrakcji nadkrytycznej, uzyskano najwyższą koncentrację aktywnych składników. Naturalne hormony roślinne zawarte w kompleksie Ryzea aktywizują rozwój systemu korzeniowego roślin, ich metabolizm, wzrost oraz obfite kwitnienie i owocowanie. Indukują także odporność roślin na niekorzystne warunki siedliskowe i atmosferyczne. Nawóz jest bogaty w jod oraz fenylopropanoidy, będące prekursorami kwasu salicylowego, który indukuje odporność roślin na stres wodny, co ma pozytywny wpływ na:

 • 
parametry fotosyntezy,
 • 
potencjał wodny liści,
 • 
zawartość wody w komórkach,
 • 
aktywność enzymów oksydacyjnych.

Fenylopropanoidy i wytworzony z nich kwas salicylowy indukują odporność systemową roślin (SAR) na patogeny oraz wpływają na dojrzewanie owoców. Dodatek kwasów humusowych w nawozie podnosi efektywność pobierania składników pokarmowych, zmniejszając antagonizm jonowy, oraz aktywizuje metabolizm roślin i ich wzrost. 
Maral w uprawach warzyw polecany jest do stosowania dolistnego, w okresie intensywnego wzrostu, kwitnienia i wzrostu owoców, w dawce 0,75–1,5 l/ha, a w uprawie warzyw pod osłonami w dawce 0,5–0,75 l/ha. W związku z coraz większymi zaburzeniami rozwoju systemu korzeniowego roślin, spowodowanego wysokimi temperaturami gleby, bardzo istotne jest jego wzmocnienie, a Maral doskonale się do tego nadaje. Nawóz do fertygacji warzyw należy stosować w okresie intensywnego wzrostu oraz w okresach wysokich temperatur i deficytu wody, najlepiej przemiennie z CaTs Tiosiarczanem wapnia. Poleca się wykonać 1–3 zabiegi fertygacji w sezonie, w dawce 2–3 l/ha.

ASX Krzem plus

Godnym uwagi preparatem jest stymulator wzrostu roślin ASX Krzem plus. Zawiera on: 2,2% krzemu rozpuszczalnego w wodzie, 0,45% boru, 1,1% miedzi oraz 80% substancji organicznej. Krzem:

 • 
tworzy w liściach i naskórku rodzaj warstwy izolacyjnej, zwiększając tym samym ochronę rośliny i owoców przed zimnem, co ma ogromne znaczenie w okresie wiosennych przymrozków,
 • 
tworzy pryzmat i ułatwia przesyłanie światła do tkanek – lepsze nasłonecznienie zapewnia większą sprawność fotosyntezy i produkcję asymilatów,
 • 
zwiększa dopływ tlenu do korzeni poprzez wzmacnianie ścian kanałów doprowadzających powietrze i umożliwia oddychanie roślinom w warunkach podmokłych,
 • 
poprzez wzmocnienie naskórka zapobiega nadmiernej transpiracji.

ASX Krzem plus stosuje się w dawce 0,5 l/ha, od 1 do 4 razy w okresie intensywnego wzrostu lub w okresach niskich i wysokich temperatur.

ASX Tytan plus

Fotosynteza to najważniejszy proces fizjologiczny roślin. Polega ona na wytwarzaniu związków organicznych z materii nieorganicznej i zachodzi przy udziale światła w komórkach zawierających chlorofil. Nawozem, który stymuluje proces fotosyntezy, jest ASX Tytan plus. Zawiera tytan w formie najłatwiej dostępnej dla roślin, wsparty borem i kompleksem Titanium Power. System ten jest najlepszym aktywatorem procesu fotosyntezy – zwiększa syntezę chlorofilu oraz sprawność fotosyntezy, dzięki czemu roślina produkuje więcej asymilatów. 
Bor w nawozie wspomaga proces zapylenia i wiązania nasion. ASX Tytan plus jest doskonałym dodatkiem do wszystkich nawozów dolistnych w okresach stresu (zimno, sucho) i podczas intensywnego wzrostu warzyw. Zalecana dawka to 0,2–0,4 l/ha.

 

Fenylopropanoidy i wytworzony z nich kwas salicylowy indukują odporność systemową roślin (SAR) na patogeny oraz wpływają na dojrzewanie owoców.

 

Fotosynteza to najważniejszy proces fizjologiczny roślin. Polega ona na wytwarzaniu związków organicznych z materii nieorganicznej i zachodzi przy udziale światła w komórkach zawierających chlorofil. Nawozem, który stymuluje proces fotosyntezy, jest ASX Tytan plus.