Przechowywanie cebuli – klucz do sukcesu

Coraz częściej odnotowywane są problemy ze zbytem cebuli, spowodowane jest to wysokimi zbiorami w krajach Europy Zachodniej oraz spadkiem eksportu na rynek wschodni. W związku z tym dąży się do polepszenia jakości plonów oraz odpowiedniego przygotowania cebuli do obrotu handlowego. Jak przygotować cebulę do długotrwałego przechowywania?

Uprawa cebuli

Cebula jest warzywem spożywanym równomiernie w ciągu całego roku za sprawą możliwości długiego i dobrego przechowania. Sukcesem w jej uprawie jest, oczywiście, zebranie zadowalającej ilości plonu handlowego. Obecnie nakłady ponoszone na produkcję cebuli są tak wysokie, że ważne jest nie tylko uzyskiwanie wysokiego plonu, ale w pierwszej kolejności jakość pozyskiwanego warzywa. Jeśli zbiór cebuli jest opóźniany, uzyskujemy wzrost plonu, powodując jednocześnie pogorszenie jego jakości:

  • pękanie i odpadanie łusek prowadzące do strat w czasie przechowywania,
  •  przed zbiorem cebula może zostać zasiedlona przez czynniki chorobotwórcze, grzyby i bakterie, co znacznie obniża jej zdolność przechowalniczą.

Cebula o obniżonej kondycji i zdrowotności wykazuje większą skłonność do wypuszczania korzeni i szczypioru podczas długiego przechowywania (około 6–8 miesięcy w przechowalniach), a panujące tam warunki mogą w znaczny sposób niekorzystnie wpłynąć na zachowanie jakości pozbiorczej cebul. Tym samym odnotowywany jest znaczny spadek jej wartości handlowej.

Jaką cebulę wybrać do długiego przechowywania ?

Do długiego przechowywania najodpowiedniejsza jest cebula z siewu wprost do gruntu. Optymalny termin zbioru przypada na czas, kiedy ponad 3/4 roślin załamuje szczypior, a połowa (do 2/3 liści na roślinie) jest zielona oraz obserwowane jest pojawianie się suchych łusek okrywających.cebula a

Przyczyny strat w przechowywaniu

W czasie przechowywania cebuli powstają straty związane ze znacznym zmniejszeniem jej masy. Są to jednak ubytki naturalne, związane z procesami fizjologicznymi  (oddychanie, transpiracja), porażeniem przez czynniki patogeniczne oraz kiełkowanie. Uaktywnienie procesu kiełkowania powoduje, że zwiększa się ilość ubytków przechowalniczych cebuli. Temu procesowi można zapobiec i ograniczyć go, stosując przed planowanym zbiorem preparat Himalaya 80 SG.

Charakterystyka i stosowanie

W celu ograniczenia tych niepożądanych strat w okresie przechowywania zaleca się zastosowanie nowego środka z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin – Himalaya 80 SG. Substancją aktywną jest hydrazyd maleinowy w postaci soli potasowej – związek z grupy hydrazydów 80% (800 g/kg). Preparat ten charakteryzuje się działaniem układowym, przemieszcza się z liści do cebul, poprzez zmniejszenie ilości auksyn hamuje rozwój kiełków.

Termin zabiegu oraz dawki

Optymalnym terminem zabiegu jest moment, gdy 50% roślin na plantacji ma załamany szczypior, ale liście są jeszcze zielone (to okres mniej więcej 2 tygodni przed planowanym zbiorem). W sezonie wegetacyjnym zalecane jest wykonanie jednego zabiegu tym preparatem. Należy pamiętać, żeby cebula na plantacji była wyrównana pod względem dojrzałości, a podczas wykonywania zabiegu unikać znoszenia cieczy użytkowej na inne plantacje. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania tego preparatu wynosi 3,75 kg/ha.

Dlaczego stosować środek Himalaya 80 SG ?

  • Himalaya 80 SG jest środkiem bezpiecznym – nie posiada okresów karencji i prewencji,
  • po zastosowaniu nie wykazuje niekorzystnego działania dla ludzi ani zwierząt,
  • nie oddziałuje szkodliwie na rośliny sadzone lub siane jako poplon po cebuli na danym polu.

Stosując środek Himalaya 80 SG, skutecznie zapobiegniemy wyrastaniu cebuli w szczypior i korzenie w okresie przechowywania. Zniwelowanie tego niekorzystnego zjawiska, jakie towarzyszy cebuli w tym okresie, jest bardzo cenne ze względu na możliwość ochrony zebranego plonu przed stratami oraz polepszenie jego jakości i trwałości handlowej.