Select Super 120 EC graminicyd do upraw warzywnych

Dochodowe i dobrze prowadzone uprawy ogrodnicze wymagają efektywnego regulowania zachwaszczenia. Na plantacjach warzyw trudno osiągnąć ten cel bez stosowania chemicznych środków chwastobójczych. Select Super 120 EC należy do ważnej grupy herbicydów określanych jako graminicydy powschodowe. Posiada on szereg znanych od lat oraz nowych zastosowań.

Select Super 120 EC

Graminicydy powschodowe to środki chwastobójcze służące do selektywnego, powschodowego (dolistnego) zwalczania chwastów jednoliściennych, głównie traw. Nazwa pochodzi od starej łacińskiej nazwy rodziny botanicznej traw Graminaceae (obecnie Poaceae – wiechlinowate). Graminicydy powschodowe ze względu na mechanizm działania w klasyfikacji HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) należą do grupy A. Są to inhibitory enzymu ACC azy, które ograniczają syntezę kwasów tłuszczowych w chwastach jednoliściennych. Środki z tej grupy to herbicydy układowe, które wraz z asymilatami są rozprowadzane w obrębie całych roślin, włącznie z organami podziemnymi (korzenie i rozłogi). Przy sprzyjających warunkach (ciepła i słoneczna pogoda, tj. temperatura powietrza powyżej 10°C, wilgotna gleba) pobieranie środka przez liście chwastów jest sprawne i szybkie, co umożliwia osiągnięcie zakładanej skuteczności. Pobrany i rozprowadzony w roślinie herbicyd hamuje wzrost i rozwój roślin. Po tygodniu rozpoczyna się wyraźne żółknięcie liści (czasami przybierają one barwę czerwoną) i ich stopniowe zasychanie, począwszy od najmłodszych. Chwasty jednoroczne zamierają po 7–14 dniach (szybciej we wczesnych fazach rozwojowych), a wieloletnie po 3–4 tygodniach od zabiegu. Chłodna i deszczowa pogoda po opryskiwaniu spowalnia działanie środka, ale nie musi obniżać jego końcowej skuteczności.

Zakres rejestracji

W nowej etykiecie rejestracyjnej rozszerzono zakres stosowania środka w uprawach warzywnych. Obok tradycyjnego zastosowania w uprawie marchwi, cebuli z siewu i kapusty głowiastej uprawianej z rozsady w nowej etykiecie ujęto liczne uprawy i zastosowania małoobszarowe takie jak: pomidor, oberżyna, bób, fasola szparagowa, groch jadalny, szczypiorek, koper ogrodowy (na liście), pietruszka naciowa, seler naciowy, koper włoski, burak ćwikłowy, brukselka, kapusta czerwona, kapusta włoska, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa, chrzan pospolity, pasternak, rzodkiewka, salsefia, brukiew, skorzonera, rzepa, czosnek, szalotka. Select Super 120 EC znajduje też szereg zastosowań w uprawach sadowniczych, takich jak truskawka, malina, jeżyna, agrest, aronia, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, borówka wysoka i żurawina. Select Super 120 EC zawiera 120 g kletodymu w 1 l, należącego do grupy chemicznej cykloheksanodionów.

Zalety herbicydu Select Super 120 EC:

  • dobra skuteczność zwalczania traw jednorocznych i wieloletnich,
  • skuteczniejsze zwalczanie wiechliny rocznej niż w przypadku herbicydów z grupy arylofenoksykwasów (chizalofop, fluazyfop, propachizafop),
  • selektywność i bezpieczeństwo stosowania dla upraw ogrodniczych i możliwość wykonywania zabiegów bez osłon,
  • krótki, jednogodzinny okres pomiędzy zabiegiem a opadami deszczu umożliwiający dobre pobranie i działanie środka,
  • rozkład w okresie sezonu wegetacyjnego, w którym wykonywano zabieg i brak zagrożeń dla roślin uprawianych następczo.

Chwasty wrażliwe

Do najważniejszych jednorocznych traw zachwaszczających uprawy ogrodnicze wrażliwych na Select Super 120 EC zaliczane są chwasty prosowate (chwastnica jednostronna, włośnica sina i zielona, paluszniki, w tym krwawy), owies głuchy i samosiewy zbóż. Do tej listy należy także dodać stokłosy, miotłę zbożową oraz wiechlinę roczną wkrótce po wschodach. Select Super 120 EC zwalcza wieloletnie trawy takie jak perz właściwy, a ponadto wiechliny, życice oraz mietlice. Te ostatnie są zwalczane opornie i zabieg może wymagać ponawiania.

Wiechlina roczna

Termin i sposób stosowania

Jednoroczne trawy, np. prosowate, są najbardziej wrażliwe na działanie środka w fazie drugiego liścia (krzewienie), a trawy wieloletnie, np. perz, w fazie 4–6 liści (wysokość roślin 10–15 cm). Najlepszy efekt zwalczania wiechliny rocznej osiągany jest przy opryskiwaniu roślin w fazie do czterech liści, czyli wkrótce po wschodach. Opryskiwanie średniokropliste należy wykonywać opryskiwaczem zaliciągnikowym lub plecakowym zaopatrzonym w rozpylacze płaskostrumieniowe z użyciem dużej objętości wody wynoszącej 200–300 l/ha. Herbicydy zwalczające chwasty dwuliścienne, w tym należące do grupy syntetycznych auksyn (grupa O według HRAC ) i kletodym, mogą wykazywać działanie antagonistyczne, czyli zmniejszać wzajemnie swoją skuteczność, dlatego zabiegi z ich wykorzystaniem oraz preparatem Select Super 120 EC powinny być wykonywane przynajmniej w odstępie siedmiodniowym. O kolejności użycia środków decyduje przede wszystkim faza rozwojowa zwalczanych chwastów i stopień zagrożenia. Także pomiędzy mechaniczną uprawą gleby a stosowaniem Selectu Super należy zachować siedmiodniowy odstęp, zarówno gdy planujemy uprawę przed zabiegiem chemicznym, jak i po nim. Przy zwalczaniu chwastów wieloletnich wskazane jest, aby w miarę możliwości uprawę odłożyć do całkowitego zamarcia chwastów, czyli do 3–4 tygodni po zabiegu. W uprawach warzywnych należy szczegółowo zapoznać się z odpowiednimi zapisami na etykiecie dotyczącymi terminu stosowania preparatu w poszczególnych uprawach, który wyrażono fazami rozwojowymi roślin uprawnych. Środek należy stosować zgodnie z treścią etykiety rejestracyjnej (instrukcji stosowania), aby zminimalizować niekorzystne oddziaływanie na ludzi, środowisko i rośliny uprawne.

Dawki

Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zwalczania chwastów jednorocznych wynosi 0,8 l/ha, a chwastów wieloletnich, np. perzu, 2,0 l/ha. Niższa maksymalna dawka wynosząca 1,85 l/ha zalecana jest dla następujących upraw: szczypiorek, koper ogrodowy na liście, pietruszka naciowa, seler naciowy, koper włoski. W ciągu sezonu wegetacyjnego należy wykonywać tylko jeden zabieg z użyciem omawianego środka.

Karencja

W przypadku przestrzegania zalecanych terminów stosowania nie ma niebezpieczeństwa skażenia warzyw pozostałościami kletodymu. Czas karencji (okres od ostatniego zastosowania środka do zbioru rośliny uprawnej) wynosi – w zależności od gatunku warzyw – od 55 do 23 dni i należy stosować się ściśle do zaleceń z etykiety rejestracyjnej.

dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach