Skuteczne zwalczanie larw motyli w uprawie kapusty

Duży problem w uprawie warzyw kapustnych stanowią szkodniki. Szczególnie trudne do zwalczenia są owady z rzędu motyli, takie jak tantniś krzyżowiaczek. Ogromne znaczenie ma tu monitoring plantacji, a niezwykle skutecznym insektycydem jest Delfin WG.

Karolina Jazic

Tantniś krzyżowiaczek (Plutella xylostella) żeruje na wielu roślinach uprawnych i dziko rosnących z rodziny kapustowatych. Gąsienice wygryzają tkankę miękiszową, najczęściej nie naruszając dolnej skórki liścia (powstają tzw. okienka). W okresie zawiązywania główek występowanie tego szkodnika może okazać się szczególnie niebezpieczne, gdyż żerujące na liściach sercowych larwy mogą zniszczyć stożek wzrostu, w wyniku czego roślina nie zawiązuje główki (krzewienie kapusty) bądź nie formuje róży głównej.

Monitoring plantacji kapusty

Tatniś w kapuściePlutella xylostella to niewielkich rozmiarów brązowy motyl, którego rozpiętość skrzydeł wynosi mniej więcej 16 mm. W ciągu roku występują 3 pokolenia tantnisia – pierwsze w czerwcu, drugie w lipcu i sierpniu, natomiast trzecie w sierpniu i wrześniu. Samica składa do 160 jaj, lokując je wzdłuż nerwów, po spodniej stronie blaszki liściowej. Próg szkodliwości to obecność zaledwie 1–2 gąsienic na 10 roślin. Bez wątpienia istotnym narzędziem w walce z tym agrofagiem jest monitoring plantacji. W celu określenia zagrożenia należy 2–3 razy w tygodniu przeglądać w trzech równo oddalonych od siebie miejscach 10 kolejnych roślin w rzędzie. Lustruje się dolną stronę liści oraz liście sercowe. Oprysk insektycydem najlepiej wykonać w okresie wylęgania się larw.

Delfin WG – preparat do zwalczania larw motyli

Skuteczne rozwiązanie do walki z larwami szkodników z rzędu Lepidoptera (motyli) stanowi innowacyjny preparat Delfin WG. Jest to środek mikrobiologiczny na bazie zarodników i kryształów Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki szczep SA-11. Bakterie, budując formy przetrwalnikowe, tworzą kryształy białek, zwane delta-endotoksynami, które toksycznie działają na gąsienice motyli, takich jak tantniś krzyżowiaczek. Żerująca larwa pobiera wraz z pożywieniem kryształy i endospory (przetrwalniki), które dostając się do przewodu pokarmowego, są aktywowane i uszkadzają tkanki nabłonkowe. W wyniku tych uszkodzeń bakterie żyjące w przewodzie pokarmowym gąsienicy (np. pałeczka okrężnicy) docierają do układu krwionośnego, powodując śmierć owada na skutek sepsy. W efekcie kilka godzin po spożyciu preparatu larwy przestają żerować, a po paru dniach umierają. Można wówczas na ich ciele zaobserwować charakterystyczne ciemne pierścienie.

Istotna technika zabiegu

Bez wątpienia ważnym aspektem skuteczności preparatu Delfin WG jest termin wykonania zabiegu. Młode gąsienice są znacznie bardziej wrażliwe na działanie środka niż starsze, a więc warto wykonać oprysk w momencie wylęgania się larw. Należy także zwrócić uwagę na dokładne pokrycie roślin. Do tego celu stosuje się możliwie jak największą ilość wody (w ochronie warzyw kapustnych ilość cieczy roboczej powinna wynosić 200–800 l/ha). Zastosowanie dyszy dwustrumieniowych (drobnokropliste) także poprawi jakość zabiegu. Ponadto zalecany jest dodatek adiuwanta Prolonger, który zapewni lepsze rozprowadzenie preparatu na roślinach oraz zwiększy jego odporność na zmywanie. Wartość pH cieczy użytkowej nie powinna przekraczać 8 (optymalne pH od 6 do 8). Ze względu na światłoczułość większości środków biologicznych oprysk należy wykonać w pochmurne dni lub pod koniec dnia. Dawka produktu to 0,75 kg/ha, możliwe jest trzykrotne stosowanie go w sezonie.

Delfin WG jest przyjazny dla środowiska

Jako że Delfin WG jest produktem biologicznym, wykazującym wysoką skuteczność w zwalczaniu gąsienic motyli, może być stosowany zarówno w uprawach konwencjonalnych, jak i ekologicznych. Pozytywną cechą jest jednodniowa karencja oraz brak pozostałości na warzywach. Środek jest praktycznie nieszkodliwy dla fauny pożytecznej. Nie wpływa negatywnie na kręgowce, ponieważ do uzyskania działania bezwzględne jest przyłączenie się kryształów do odpowiednich białek receptorowych, które znajdują się na powierzchni komórek jelitowych owadów. Organizmy, które ich nie mają, nie wykazują wrażliwości na te toksyny.

Zastosowanie produktu Delfin WG

Delfin WG doskonale wpasowuje się w programy ochrony warzyw kapustnych przed szkodnikami. Można go stosować naprzemiennie z insektycydami konwencjonalnymi lub łącznie, w przypadku bardzo silnej presji ze strony szkodników. 
Poza gatunkami kapustnymi (uprawianymi w gruncie) ma też rejestrację w uprawach pod osłonami, m.in. w pomidorze, bakłażanie, ogórku czy cukinii. Działa nie tylko na tantnisia krzyżowiaczka, ale także na gatunki z rodziny sówkowatych (piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka) i bielinkowatych (bielinek rzepnik, bielinek kapustnik).

Delfin WG doskonale wpasowuje się w programy ochrony warzyw kapustnych przed szkodnikami. Można go stosować naprzemiennie z insektycydami konwencjonalnymi lub łącznie, w przypadku bardzo silnej presji ze strony szkodników.