TSW 2016 – Konferencja O Uprawach Pod Osłonami

Podczas TSW 13 stycznia 2016 roku w Nadarzynie odbędzie się Konferencja O Uprawach Pod Osłonami. Poruszone zostaną tematy dotyczące doświetlania upraw – jednego z najważniejszych sposobów sterowania procesami życiowymi podczas produkcji warzyw. Zapraszamy serdecznie !

logo tsw

10:00 – 10:10 Wprowadzenie do tematyki konferencji –  projekt „Szkoła Pod Osłonami” dr inż. Gabriela Wyżgolik.

10:10 – 10:40 Rola światła w życiu roślin, dr inż. Gabriela Wyżgolik.

10:40 – 11:20 Doświetlanie tradycyjne, hybrydowe i diodowe w uprawie ogórków w doświadczeniach na SGGW, dr inż. Katarzyna Kowalczyk, SGGW.

11:20 – 11:50 Uprawa pomidorów z doświetlaniem asymilacyjnym tradycyjnym i diodowym w Holandii i w Polsce, Tomasz Krasowski, GreenQ Polska.

11:50 – 12:20 Zastosowanie lamp LED do doświetlania rozsad warzyw, dr. hab. Jadwiga Treder, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

13:00 – 13:30 Programowalne systemy doświetlania roślin bazujące na technologii LED, dr inż. Wojciech Grzesiak, Instytut Technologii Elektronowej Oddział w Krakowie.

13:30 – 14:00 Doświetlanie upraw szklarniowych, Maciej Król, Philips Lighting Polska.