Wapń na plantacjach papryki i pomidora

Papryka plonuje najlepiej na glebach o uregulowanym odczynie pH, zasobnych w składniki pokarmowe i próchnicę. Nie można zapominać jeszcze o jednym ważnym aspekcie uprawy – roli wapnia niezbędnego do budowy wszystkich organów rośliny.

Większość producentów papryki dba o odpowiednie przygotowanie podłoża i nawożenie NPK. Jeśli chodzi o wapnowanie, to standardem stało się myślenie, że wapń jest potrzebny tylko do odkwaszenia gleby oraz do budowy owoców i wystarczy wykonać tylko kilka zabiegów dolistnych nawozami wapniowymi, aby zapobiec suchej zgniliźnie wierzchołkowej. Problem dobrego zaopatrzenia papryki w wapń jest jednak bardziej złożony.

Rola wapnia

Wapń jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych, elementem budulcowym ścian komórkowych, związków pektynowych (protopektyn) i blaszki środkowej. Wpływa na właściwą gospodarkę hormonalną roślin. Kontroluje właściwą strukturę i funkcjonowanie błon cytoplazmatycznych oraz organelli (jądro i mitochondria). Wpływa na podziały komórek, ich wzrost oraz funkcjonowanie. Wapń działa odwadniająco na koloidy plazmy, jest składnikiem enzymów oddechowych (przy niskiej zawartości wapnia przechowywane warzywa intensywniej oddychają, w następstwie czego szybciej tracą turgor) oraz zapobiega występowaniu chorób przechowalniczych (sucha zgnilizna wierzchołkowa pomidora i papryki, brunatnienie brzegów liści warzyw kapustnych i sałaty).

Optymalne zakresy odczynu oraz zawartości składników pokarmowych dla papryki w mg/l gleby

Rodzaj uprawy N P K Ca Mg S–SO4 pH
polowa w gruncie 120–180 150–300 200–280 1500–2000 60–80 20–40 6–7
Pod osłonami N-NO3 180-250
N–NH4 <60
190–300 300–350 1500–2000 180–220 50–100 6–6,5

Ochrona wieloaspektowa

Tropicote / Unika Calcium / Calcinit / ASX CaTS

Nawożenie papryki wapniem należy rozpatrywać w kilku aspektach: poprawy odczynu gleby, koncentracji wapnia odżywczego w glebie i likwidacji niedoborów wapnia w trakcie wegetacji oraz zapobieganiu pojawienia się suchej zgnilizny wierzchołkowej. Optymalny dla uprawy papryki odczyn gleby to pH na poziomie 6–6,5–7, w zależności od rodzaju upraw, dlatego też gleby kwaśne należy wapnować. Dawka wapna nawozowego ustalana jest na podstawie wyników analiz chemicznych gleby. Wśród preparatów polecane są szybko działające nawozy wapniowe na bazie kredy, np. Wapniak Kornicki, Wapniak Jurajski, a na glebach kwaśnych i ubogich w magnez – Wap Mag. Poprawa koncentracji wapnia odżywczego w glebie nabiera coraz większego znaczenia. Wapń jest niezbędny do budowy systemu korzeniowego, odpowiada za sztywność ścian komórkowych tkanek i owoców. Reguluje także aktywność oddychania warzyw podczas przechowywania. Optymalny dla papryki poziom wapnia odżywczego w glebie wynosi 1500–2000 mg/l, przez co papryka jest zaliczana do warzyw o najwyższym zapotrzebowaniu na ten pierwiastek. Przeprowadzone analizy ogrodnicze dowodzą bardzo dużej rozpiętości wapnia w glebie w przedziale 213–2620 mg/l. Bez analizy chemicznej gleby i wody nie ma możliwości prawidłowego zbilansowania zawartości tego składnika, szczególnie w uprawie w tunelach, gdzie papryka jest często nawadniana. Nawozami dostarczającymi wapnia łatwo dostępnego dla roślin są: saletra wapniowa, Tropicote lub saletra wapniowa czeska, Unika Calcium stosowane posypowo oraz saletra wapniowa Calcinit lub Ducanit przeznaczone do fertygacji papryki. Saletra wapniowa zawiera 26% wapnia rozpuszczalnego w wodzie łatwo dostępnego dla roślin. Posypowo stosujemy ją w dawce 150–200 kg/ha, a poprzez fertygację należy zastosować przynajmniej 3–4 razy w sezonie przemiennie z nawozami NPK, np. Rosasol w dawce 15 kg/ha. Saletra wapniowa oprócz dostarczenia azotu i łatwo dostępnego wapnia podnosi także pH gleby w ryzosferze systemu korzeniowego, co jest wskazane w przypadku gleb kwaśnych.

Wpływ fertygacji nawozem ASX CaTS na plonowanie papryki (odmiany: Luzon, Rdzuchów, Fertico), 2016 rok

Kombinacja Plon papryki w kg/poletko Wzrost plonu w %
kontrola 140,01
ASX CaTS 1 x 20 l/ha 156,92 +12%

Korzystny tiosiarczan

Nowym nawozem przeznaczonym do nawożenia papryki jest płynny ASX CaTS tiosiarczan wapnia. Zawiera on 9% CaO i 25% SO3. Praktycznie cały wapń i siarka w nim zawarte są łatwo dostępne dla nawożonych roślin. Ponadto tiosiarczan wapnia pozytywnie wpływa na biochemizm gleby, zwiększając dostępność dla roślin potasu, fosforu i magnezu, a także mikroskładników takich jak żelazo, mangan i cynk. Wapń i siarka w postaci tiosiarczanowej korzystnie wpływają na pobranie i przemiany azotu użytego w nawozach mineralnych. Preparat można stosować do oprysku gleby przed posadzeniem rozsady lub poprzez fertygacje 1–3 razy w sezonie. Zalecana dawka nawozu to 15–20 l/ha.

Metalosate Calcium / Viflo Cal S / Folanx Ca 29 / Rosatop Calcium

Na kwiaty i dolistnie

W celu dobrego zaopatrzenia roślin w wapń i zapewnienia dobrej jakości owoców papryki należy wykonać w sezonie (w zależności od odmiany i jej podatności na suchą zgniliznę wierzchołkową) 1–4 zabiegów dolistnych nawozami wapniowymi. Na pierwszych kwiatach zalecamy wykonać nawożenie preparatem Metalosate Calcium, w którym wapń jest skompleksowany aminokwasami roślinnymi i stymuluje także jego pobieranie z gleby. W trakcie wzrostu owoców polecamy stosować dolistnie Metalosate Calcium, Viflo Cal S, Folanx Ca 29 oraz Rosatop Calcium.

Krzysztof Zachaj