Zaproszenie na dzień otwartych drzwi Oddziału Warzywnictwa Instytutu Ogrodnictwa

W dniu 19 lipca 2012 odbędzie się w godzinach od 9.00 do 15.30 w Skierniewicach DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI ODDZIAŁU WARZYWNICTWA INSTYTUTU OGRODNICTWA. Otwarcia spotkania i powitania uczestników dokona w Osadzie Pałacowej (ul. Konstytucji 3 Maja 1/30 o 9.00 Pan prof. dr hab. Franciszek Adamicki – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa. Od 9.40-10.30 będą miały miejsce wystąpienia Kierowników Zakładów poświęcone bieżącym pracom badawczym prowadzonym w Oddziale Warzywnictwa Instytutu oraz nastąpi omówienie zagrożeń ze strony patogenów warzyw występujących w bieżącym okresie wegetacyjnym.

Od 10.30 do 10.40 będą miały miejsce krótkie wystąpienia partnerów oraz zaproszonych gości, a od 10.50-11.00 nastąpi przejście na poletka doświadczalne Zakładu Ochrony Roślin Warzywnych (ul. Kościuszki 2), gdzie nastąpi omówienie kierunków badań z zakresu ochrony roślin warzywnych przed chorobami i prezentacja prowadzonych tam doświadczeń.
W godzinach: 12.00-12.15 będzie miał miejsce przejazd do obiektu przy ul. Rybickiego 15/17, gdzie między 12.15-13.15 nastąpi prezentacja doświadczeń prowadzonych w szklarni doświadczalnej, tunelach foliowych, mikropoletkach i Polu Doświadczalnym „Klin”. W godzinach 13.25-13.45 na Polu Doświadczalnym nr 2  nastąpi prezentacja doświadczeń z zakresu hodowli roślin warzywnych, a od 13.45 do 14.15 prezentacja doświadczeń z zakresu zwalczania chwastów. Po zwiedzaniu tych doświadczeń, zebrani goście przejdą na poletka ECO, gdzie w godzinach 14.20-15.30 przedstawiona zostanie ekologiczna uprawa warzyw (jest to Certyfikowane Pole Ekologiczne). W czasie trwania tej imprezy będzie miała miejsce degustacja grillowanych pieczarek i warzyw w ramach Kampanii „Ja, pieczarka”, którą zorganizuje Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych z Łodzi. Konsultacje i poradnictwo indywidualne prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa realizowane będą przez cały czas trwania tej imprezy, zwłaszcza na polach i poletkach doświadczalnych oraz w szklarni.

Szczegółowy program spotkania

Szczegółowy program Dnia Otwartych Drzwi można znaleźć na stronach Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (.PDF, 197 KB)

Tak było w roku ubiegłym – fotorelacja

[nggallery id=39]