Zwalczanie mączniaka prawdziwego w marchwi i pietruszce

Zwalczanie mączniaka prawdziwego. Jedną z najgroźniejszych chorób marchwi i pietruszki, występującą corocznie i powszechnie, jest mączniak prawdziwy baldaszkowatych. Liście i pędy roślin szczególnie narażone są na porażenie pod koniec okresu wegetacji, podczas ciepłej pogody i umiarkowanej wilgotności powietrza.

Sprawcą mączniaka prawdziwego baldaszkowatych jest Erysiphe heraclei. Grzyb poraża liście, pędy,ogonki liściowe oraz baldachy. Na zaatakowanych częściach roślin pojawia się biały mączysty nalot. Przy dogodnych warunkach dla rozwoju choroby, tzn. podczas ciepłych dni i wilgotnych nocy,plamy się powiększają i mogą pokrywać całą roślinę, która następnie żółknie i obumiera,co prowadzi do zahamowania jej wzrostu i zmniejszenia plonu korzeni.

Zwalczanie mączniaka prawdziwego

Choroba jest groźna też na plantacji nasiennej, gdyż powoduje obniżenie wartości siewnej nasion. Pod koniec wegetacji nalot na roślinach ciemnieje,a w splotach grzybni można dostrzec małe czarne punkty, które są owocnikami grzyba (chasmotecja). W tej postaci patogen zimuje na resztkach roślin w glebie.
Wczesną wiosną choroba rozwija się na chwastach, na których powstałe zarodniki konidialne mogą być przenoszone z wiatrem na plantacje marchwi i pietruszki. Zwalczanie mączniaka prawdziwego konieczne jest w okresach sprzyjających chorobie.

Wykaz środków stosowanych do ochrony przed mączniakiem prawdziwy w uprawie marchwi i pietruszki:

Preparat Substancja aktywna Dawkowanie Karencja Roślina
Amistar 250 SC azoksystrobina 250g 0,8 l/ha 7 dni marchew
Signum 33 WG boskalid–267 g,
piraklostrobina – 67 g
0,75–1,0 kg/ha 28 dni marchew
Nativo 75 WG trifloksystrobina – 250 g,
tebukonazol – 500 g
0,3 kg/ha 21 dni marchew
Difo 250 EC difenokonazol – 250 g 0,5 l/ha 14 dni marchew,
pietruszka
Nimrod 250 EC bupirymat – 250 g 0,4 l/ha 3 dni pietruszka
Luna Experience
400 SC
tebukonazol – 200g
fluopyram – 200 g
0,75 l/ha 14 dni pietruszka
Scorpion 325 SC* azoksystrobina – 200 g/l,
difenokonazol – 125 g/l
1 l/ha 14 dni marchew

* Preparau można używać zapobiegwczo lu po zauważeniu pierwszych obiawów choroby, ale nie poóżniej niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20-89). Od fazy 10 liści do początku fazy, gdy korzenie zaczynają się poszerzać, można wykonać maksymalnie dwa zabiegi (BBCH 20-39)

Viflo Cal S

Pierwsze zabiegi chemiczne należy rozpocząć wraz z pojawieniem się pierwszych plam na liściach oraz ogonkach

Sklerocja- objawy grzyba S. sclerotiorum na pietruszce

liściowych i kontynuować je aż do zbioru. Występowanie szarej pleśni, czerni krzyżowych czy też mączniaka rzekomego oraz prawdziwego można ograniczyć poprzez wprowadzenie do programu nawożeniowo-ochronnego środków ze srebrem koloidalnym. Taką możliwość daje zastosowanie nawozu Viflo Cal S oraz Viflo Cu–B. Nanocząsteczki zapewniają dodatkowo lepsze natlenienie komórek roślinnych, aktywizują procesy życiowe roślin, takie jak fotosynteza, oddychanie, pobieranie i transport w roślinie składników pokarmowych, oraz stymulują mechanizmy obronne roślin.

 

Karolina Felczak-Konarska,
Instytut Agronomiczny Fertico,
Patrycja Staszewska